Aloja

Uzsākta ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve Alojas PII “Auseklītis”

Sākušies pilsētas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūves darbi Alojas pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis”. Līdz šim iestādē bija lokālā kanalizācijas sistēma, kuru bija nepieciešams bieži izsūknēt un laika gaitā tā bija nolietojusies, radot draudus apkārtējai videi. Šajā projektā paredzēts uzstādīt rūpnieciski izgatavotu kanalizācijas sūkņu staciju, ar kuras palīdzību PII “Auseklītis” sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiks pārsūknēti Alojas pilsētas sadzīves kanalizācijas pašteces tīklā.  Spiedkanalizāciju izbūvēsim ar horizontāli virzītās urbšanas metodi, nesagandējot jau laika gaitā iekopto teritoriju. Ūdensapgāde līdz šim tika nodrošināta no vietējā dziļurbuma, kur ūdens kvalitāte pēdējā laikā nebija pietiekama. Ūdensvada tīklus pieslēgs esošajam ūdensvada tīklam Parka un Brīvības ielas krustojumā. Darbus veic SIA “WOLTEC”. Pieslēguma izbūve izmaksās 24 499.43 eiro.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko, Aivars Krūmiņš