Alojas administrācija

Alojas Ausekļa vidusskola iesaistījusies Erasmus+ projektā

Alojas Ausekļa vidusskola saņēmusi apstiprinājumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras pavasarī iesniegtajam Erasmus+ projekta pieteikumam. Tas turpmākos 2 mācību gadus veicinās skolas sadarbību ar skolām Itālijā, Grieķijā un Igaunijā.

 

Projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” mērķis ir ne tikai veicināt svešvalodu mācīšanos un lietošanu, bet arī izzināt tādas būtiskas tēmas kā jauniešu uzņēmējdarbības iespējas dažādos Eiropas reģionos, tai skaitā arī pārtikas ražošana, atkritumos izmestās pārtikas daudzuma samazināšana. Tā kā Alojas Ausekļa vidusskola ir partneru koordinators, tad skolēni gūs arī priekšstatu par ES projekta vadību. Eiropas Savienība piešķīrusi 100% finansējumu – 33065,00 euro apmērā tā īstenošanai.

 

Projekts galvenokārt vērsts uz skolēnu sadarbību, daloties savā pieredzē un mācoties no citiem. Tas dos iespēju ne tikai paralēli strādāt pie tēmām 2 gadus, bet arī apmeklēt skolas Kremonā, Patrā un Rakverē, kā arī uzņemt viesus pie sevis.

 

Ceru, ka projekts dos skolai jaunas zināšanas, iespējas, draugus un interesantus nākamos divus gadus.

 

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore Alojas Ausekļa vidusskolā