Aloja

Siguldas biznesa inkubatorā norit aktīva darbība

bi_siguldaKopš pagājušā gada rudens Siguldā aktīvi darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas biznesa inkubators, kur visu šo periodu noris aktīva darbība, tādējādi veicinot biznesa vidi reģionā.

 

Siguldas biznesa inkubatorā šobrīd darbojas 27 jaunie un topošie uzņēmēji. 9 no tiem ir jau reģistrēti uzņēmumi, kas inkubatorā saņem arī finansiālu atbalstu – līdzfinansējuma veidā tiek segtas 50% izmaksas no iepriekš noteiktiem publiskā iepirkuma rezultātā iepirktiem pakalpojumiem. Savukārt 18 jaunie ideju autori, kas savu ideju vēl tikai testē vai meklē atbilstošāko biznesa darbības modeli, piedalās apmācībās un saņem individuālas konsultācijas.

 

Biznesa inkubatora dalībnieki attīsta idejas gan par tūrisma pakalpojumiem, bērnu rotaļlietām un apģērbu, gan interjera un dizaina priekšmetu, mēbeļu un koka konstrukciju izgatavošanu, grafisko dizainu, ēdināšanas pakalpojumiem, ir izstrādāta un tiek testēta IT aplikācija, kā arī tiek realizētas citas radošas un praktiskas idejas. Ar daļu no šiem produktiem varēja iepazīties un to autorus satikt Siguldas novada svētkos maija beigās.

 

Lielākā daļa ideju autoru (41%) ir siguldieši, taču biznesa inkubatorā darbojas arī jaunie uzņēmēji no Ādažiem (19%), Limbažiem (15%), Salacgrīvas (7%) un Krimuldas, Inčukalna, Alojas, Mālpils, Saulkrastiem (no katra novada ~4%).

 

Kā galveno priekšrocību, darbojoties biznesa inkubatorā, klienti novērtē iespēju veidot jaunus kontaktus un savstarpēji tīkloties, piedalīties apmācībās un gūt iedvesmu no interesantiem lektoriem, dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus, kā arī izmantot koprades biroju Siguldā.

 

Biznesa inkubatora klientiem ir notikušas apmācības par dažādām uzņēmējam būtiskām tēmām: uzņēmuma stratēģija un vadība, mārketinga stratēģijas veidošana, bizness kā sistēma, efektīvas pārdošanas pamatprincipi, pārdošanas komunikācijas modeļi, finanšu aprēķini. Katrs klients paralēli strādā pie biznesa kanvas modeļa izveides un mārketinga stratēģijas izstrādes.

 

Pavasarī sadarbībā ar Siguldas novada domi biznesa inkubators aicināja topošos un esošos uzņēmējus uz semināru “Fokuss nākotnē – biznesa attīstības tendences”, kurā klausītāji uzzināja par pārmaiņu procesiem darba vidē tehnoloģiju attīstības laikmetā, prasmēm un kompetencēm, kas tiks sagaidītas no nākotnes darbiniekiem. Lektori iepazīstināja ar nākotnes tendencēm un perspektīvām uzņēmējdarbībā. Seminārā varēja arī iegūt zināšanas par tīklošanās būtību un sociālo tīklu nozīmību uzņēmējdarbībā.

 

Sadarbībā ar Siguldas novada domi notika apmācības par Facebook reklāmas iespējām. Nākotnes tendences un digitālās vides sniegtās priekšrocības mārketinga stratēģijas veidošanai ir ļoti nozīmīgas, par ko liecināja pasākumu apmeklētība.

Dalībniekiem tika organizētas informatīvas tikšanās un darbnīcas Ādažos, Garkalnē, Salacgrīvā, Limbažos, Alojā, Saulkrastos. Biznesa inkubators piedalās arī ideju novērtēšanā biznesa ideju konkursos Siguldas, Limbažu un Alojas novados.

 

Uzņemšana biznesa inkubatorā inkubācijas posmā – jau reģistrētiem uzņēmumiem, kas nav vecāki par 3 gadiem, notiek reizi ceturksnī. Nākamā uzņemšanas komisija būs š.g. 12. oktobrī, kurā izvērtēs pieteikumus, kas saņemti līdz 28. septembrim. Savukārt ideju autoriem pirmsinkubācijas posmā, kur 6 mēnešu laikā var testēt ideju, pētīt tirgu, veikt aprēķinu un modelēt sava biznesa attīstību, uzņemšana notiek nepārtraukti.

 

Lai jaunajiem uzņēmējiem sniegtu praksē balstītas zināšanas, LIAA, kas koordinē biznesa inkubatoru darbību, veido mentoru tīklu. Siguldas biznesa inkubatora klientiem ir iespēja saņemt mentoru konsultācijas specifiskos jautājumos.

 

Mentoru tīkls tiek veidots, lai biznesa inkubatora dalībnieki laikus varētu saņemt praktiskus padomus, konsultācijas un idejas, kā tikt galā ar konkrētiem izaicinājumiem un problēmām, balstoties uz mentoru praktisko pieredzi vai izmantojot mentoru sociālo kapitālu.

 

Ikviens, kurš vēlas kļūt par daļu no mentoru tīkla un atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, var sazināties ar biznesa inkubatora darbiniekiem pa tālr. 62400903 vai e-pastiem: signe.millere@liaa.gov.lv un gundega.vanaga-janberga@liaa.gov.lv.

 

Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami 12 novadu teritorijās – ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

 

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā: https://www.facebook.com/LIAASiguldasBI/

 

Kontaktinformācija:
Signe Millere

Projektu vadītāja

Siguldas biznesa inkubators

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

62400903

signe.millere@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv