Aloja

Noslēdzies jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekts

alojaIr noslēdzies Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguves projekts. Otro gadu pēc kārtas to organizēja Alojas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešu amata prasmju apguvi vasaras periodā, veicināt jauniešu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā, nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

 

Šī projekta realizācijai Alojas novada pašvaldības budžetā tika paredzēts finansējums trīs jauniešu atalgojumam. Projektā pieteicās viens no Alojas novada uzņēmumiem – SIA “Alewood”, nodarbinot trīs projektā iesaistītos jauniešus, kuri vienu mēnesi varēja apgūt galdnieka palīga profesiju. Lai sagatavotu jauniešus darbam viņi tika iepazīstināti ar darba drošības instrukciju, to veica darba aizsardzības speciālists Mārcis Vītiņš. Uzņēmuma valdes loceklis Egils Viļumsons atzina, ka jaunieši bija labi palīgi ikdienas darbos, viņiem tika uzticēti vairāki svarīgi pienākumi, kā, piemēram, koku impregnēšana, palīdzēšana frēzēšanas un ēvelēšanas darbos. Ne mazāk svarīgs darbs ir galdniecības uzkopšanas darbi. Arī pret tiem jaunieši neiebilda un veica tos apzinīgi.

 

Aptaujājot jauniešus, lai uzzinātu viņu domas par šo projektu, tie atzina, ka priecājas par iespēju strādāt vasarā, jo tā ir lietderīga brīvā laika pavadīšana. Viņi priecātos, ja būtu vairāk iespēju to darīt. Jaunieši atzina, ka šis projekts ir kā pamats nākotnes profesijas izvēlei, bet vajadzētu profesiju klāstu katru gadu dažādot, lai būtu lielāka iespēja saprast, kas ir tas, ko viņi vēlētos darīt nākotnē. Kā vēl viens projekta plus tika minēts, ka praktiski darbojoties ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi.

 

Alojas novada pašvaldība saka lielu paldies uzņēmējam par uzdrīkstēšanos iesaistīties šajā projektā un cer uz turpmāku sadarbību!

 

Sagatavoja Zane Lapšāne-Celma