Aloja

Valsts darba inspekcija pārbaudīs transporta nozares uzņēmumus

Valsts darba inspekcija (turpmāk VDI) no š.g. 2.oktobra līdz 31.oktobrim veiks tematisko pārbaudi transporta nozares uzņēmumos gan Rīgā, gan reģionos. Pārbaužu mērķis ir novērtēt darba aizsardzības un darba tiesību normu ievērošanu transporta nozares uzņēmumos, kā arī pastiprināti vērst darba devēju uzmanību šīs nozares darba riskiem, kas var izraisīt arodslimības vai nelaimes gadījumus.

 

Nelaimes gadījumu skaita ziņā transporta nozare ieņem trešo vietu starp visām nozarēm, turklāt pēdējo trīs gadu laikā minētā nozare ir līdere bojā gājušo skaita ziņā. 2015. un 2016.gadā transporta nozares uzņēmumos notikuši 274 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem 45 bija ar smagām traumām un 15 gadījumos cilvēki gājuši bojā. Šajā nozarē būtisks letālo gadījumu cēlonis ir nodarbināto pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās sirds un asinsvadu sistēmas slimību dēļ, kuras izraisa mazkustīgs darbs, neveselīgs uzturs, stress, smēķēšana, kā arī liekais svars. Savukārt smagi nelaimes gadījumi galvenokārt notiek, savainojoties ar darba aprīkojumu un neievērojot darba aizsardzības instrukciju prasības.

 

Transporta nozarē ir konstatēts arī liels arodslimnieku skaits – pēc VDI rīcībā esošās informācijas, 2016.gadā reģistrēti 177 pirmreizēji arodslimnieki. Biežāk konstatētās arodslimības ir karpālā kanāla sindroms, kā arī muguras slimības, kuras lielā mērā izraisa piespiedu darba pozas, smagumu pārvietošana, fiziskās pārslodzes u.c.

 

„Atrast jaunus darbiniekus kļūst arvien grūtāk, savukārt droša, normatīvajiem aktiem atbilstoša un veselību veicinoša darba vide ir viens no priekšnoteikumiem, kas ļauj noturēt darbiniekus un piesaistīt jaunus. Lai palīdzētu darba devējiem uzlabot darba vidi savos uzņēmumos, VDI pastiprinātu uzmanību veltīs darbinieku apmācībai un darba aprīkojuma drošībai. Aicinām darba devējus arī pašiem izvērtēt un pārliecināties, vai darbinieku veselība tiek regulāri pārbaudīta un tiek īstenoti nepieciešamie darba aizsardzības un veselības veicināšanas pasākumi,” norāda VDI direktors Renārs Lūsis.

 

VDI aicina darba devējus un darbiniekus rūpēties un izturēties atbildīgi pret savu veselību, veicot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vēl pirms VDI pārbaudes. Tāpat VDI informē, ka mājas lapā www.vdi.gov.lv, Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv, kā arī www.stradavesels.lv ir pieejami dažādi informatīvie materiāli, interaktīvie rīki u.c. informācija, kas palīdzēs darba devējiem un darbiniekiem labāk izprast darba vides riskus un to novēršanas nozīmi.

 

Informāciju sagatavoja:

Megija Ekkerte

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797, E-pasts: megija.ekkerte@vdi.gov.lv,

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv