Alojas administrācija

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 23. oktobrī plkst. 16:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

 

Darba kārtība:

  1. Darba apdrošināšanas iespējas AS “Balta” (Nelaimes gadījumu, veselības apdrošināšana) – AS “Balta” Limbažu filiāles vadītāja Daiga Lipsberga;
  2. Alojas novada projekta aktualitātes, veloceliņa projekts – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale;
  3. Alojas novada uzņēmēju kopsapulce – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
  4. Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā – Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
  5. Alojas novada domes 2018. gada budžeta plāni, prioritātes – Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo.
  6. Citi jautājumi:
  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv