Aloja

Uzsākti būvdarbi Zaļā dzelzceļa projektā

logo_velocelini

Alojas novada dome 2017.gada 28.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA “Ceļinieks 2010” par gājēju un velo takas izveidi Alojas novadā. Lai arī šī gada klimatiskie apstākļi ir aizkavējuši būvdarbus, paredzams, ka pirms ziemas perioda iestāšanās visā dzelzceļa posmā, kopumā 40,35 km garumā, tiks veikta ceļa virskārtas frēzēšana, greiderēšana un blietēšana. Pārējie darbi, kas saistīti ar tiltu atjaunošanu, ceļa zīmju uzstādīšanu un atpūtas vietu izveidi, tiks īstenoti vēlākais līdz 2018.gada 1.jūnijam. Objekta būvuzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”.

Projekta partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta Vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.

Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.04.2019

Projekta budžets: 1 174 938.10 EUR, Latvijas-Igaunijas programmas atbalsts (85%): 998 697.36 EUR

Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Sagatavoja

Elīna Rulle, Attīstības nodaļas projektu vadītāja