Aloja

Alojas novada pārstāvji draudzības vizītē Moldovā

Katru rudeni Alojas novada pašvaldības pārstāvji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz sadraudzības ciemu Corjeuti Moldovā. Šī gada tēma bija izglītība. Atbilstoši 2013. gadā noslēgtajam līgumam starp Alojas novadu un Corjeuti ciemu, mēs apņēmāmies nodibināt sadarbību dažādās jomās, tostarp arī izglītībā.

 

No 2. līdz 7. oktobrim uz Moldovu komandējumā devās Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo, Staiceles vidusskolas direktore Sandra Brokāne un Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Ineta Lopenova. Mums pievienojās arī divi novada iedzīvotāji – Didzis Dubra un Gunta Maršāne.

 

Kopumā tika nobraukti 4900 km, šķērsojot  Latviju, Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Ungāriju un Rumāniju.  4. oktobra rītā ieradāmies Corjeuti ciema mērijā, lai satiktos ar mēru Viktoru Androniku (Victor Andronic). Uzņemšana bija ļoti sirsnīga. Dāvinājām alojieša Andreja Lāča gatavoto Corjeuti ciema ģerboni.

 

Dienas plānā ietilpa pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums, kuras attīstību bija iespējams vērot jau no 2013. gada. Šajā laikā paveikts ļoti daudz iestādes labā – ir nosiltinātas, izremontētas grupiņas, iegādātas jaunas mēbeles. Arī kolēģi ļoti atzinīgi novērtēja sasniegto un bija ļoti pārsteigti par to, kāda izdoma pielikta, lai no vienkārša materiāla izgatavotu acij tīkamas lietas. Moldovā varēja redzēt, ka mākslas darbu var izgatavot no visneiedomājamākajām lietām un materiāliem. 

 

Vakarā Corjeuti mērs rīkoja vakariņas par godu mūsu vizītei.  Vakariņu laikā apspriedām jau paveikto dažādās jomās un iezīmējām nākotnes plānus.

 

5. oktobrī mūs svinīgi sagaidīja Corjeuti licejā, kur tika svinēta Skolotāju diena. Izbaudījām svētku koncertu un prezentējām novadu, visas mūsu novada mācību iestādes. Liceja direktore mūs iepazīstināja ar skolu un telpām, kuras  pārliecināja – ne mantā ir laime, bet gan pedagogos un viņu izdomā. Tikšanos laikā mēs tikām iepazīstināti ar izglītības sistēmu Moldovā, diskutējām par aktualitātēm abu valstu izglītības sistēmās, iespējamajām nākotnes sadarbības iespējām. Moldāvu kolēģi dalījās pieredzē par dalību dažādos skolēnu mācību projektos un informēja par audzēkņu sasniegumiem reģiona un valsts mērogā. Īpaša uzmanība vizītes laikā tika veltīta pedagogu darba organizācijas un apmaksas jautājumiem, salīdzinot dažādu valstu esošo situāciju un plānotās reformas izglītībā Latvijā un Moldovā. Tikšanās aizritēja ļoti ieinteresētā gaisotnē. Mēs ļoti ceram, ka sadarbība nesīs labus rezultātus abām pusēm. Arī mums ir daudz ko mācīties no viņiem un intereses ir abpusējas. Pēcpusdienā mūsu delegācija devās mazā ekskursijā pa apkārtnes skaistajām vietām, lai ieraudzītu Moldovu no dažādiem skatupunktiem.

 

6.oktobrī ar atvadu vizīti ieradāmies ciema mērijā, lai pateiktos mēram un viņa komandai par ļoti sirsnīgo uzņemšanu. Secinājām, ka šādu pieredzes apmaiņas braucienu ieguvums ir ne tikai sadarbības veicināšana sadraudzības novadu starpā dažādu sfēru ietvaros, bet arī komunikāciju uzlabošana starp izglītības iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem, pašvaldības speciālistiem. Šādi pieredzes apmaiņas braucieni ļauj novērtēt novadā paveikto, būt lepniem par jau izdarīto un pamanīt jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Šī ir laba tradīcija, kas jāturpina. Mēs visi devāmies mājās ar domu – vēlamies te atgriezties vēl un stiprināt draudzības saites, un, protams, sagaidīt savus draugus Alojas novadā! 

 

Sagatavoja Māris Možvillo un Sandra Brokāne