Aloja

ZAAO saņēmis jauno ISO standartu sertifikātus

SIA ZAAO (ZAAO) saņēmis jauno ISO standartu sertifikātus, kas apliecina, ka ZAAO ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015 un norāda uz kvalitatīvu un videi draudzīgu uzņēmuma darbību.

„Bureau Veritas” auditori, veicot integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas auditu, iepazinās ar darbības procesiem ZAAO birojā, reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” un EKO laukumos Valmierā un Cēsīs. Atzinīgi novērtēta ieviestās sistēmas efektivitāte, darbinieku kompetence un ieinteresētība sistēmas darbībā, uzteikta nepārtrauktā attīstība un likumdošanas normu ievērošana.

ZAAO Attīstības daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova: “ZAAO ir pašvaldību dibināts uzņēmums un darbojas savu īpašnieku tirgū, tādēļ būtiski ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, neradīt apdraudējumu apkārtējai videi un būt ne tikai zinošiem, bet arī atbildīgiem par no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošo mērķu sasniegšanu ilgtermiņā.

Pasaules mērogā vides aizsardzības jautājumi iegūst arvien lielāku nozīmi. Arī Latvijā arvien vairāk patērētāju ar savu izvēli cenšas apliecināt saudzējošu attieksmi pret dabu un tās resursiem. Tādējādi uzņēmuma saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi – taupīga uzņēmuma resursu un godprātīga dabas bagātību izmantošana – kļūst  par nozīmīgu uzņēmuma tēla sastāvdaļu.

Vadības sistēmu uzturēšana ir mūsdienu organizāciju spēja pierādīt, ka preču vai pakalpojumu sniegšanas procesā tie plāno un kontrolē savu ietekmi uz apkārtējo vidi, seko atbilstībai normatīvo aktu prasībām un ir virzīti uz nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanu klientu apkalpošanas jomā.”

ZAAO bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība Latvijā, kuras darbībā jau 2002.gadā tika izveidota, ieviesta un joprojām tiek uzturēta integrētās vadības sistēma atbilstoša starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem. 

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste