Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas pārstāvji “Erasmus +” projekta 1. transnacionālajā vizītē Itālijā

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

No š.g. 30.oktobra līdz 3.novembrim Alojas Ausekļa vidusskola piedalījās Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” 1.aktivitātē. Transnacionālajā plānošanas vizītē, kas norisinājās Kremonā, Itālijā bija ieradušies pa diviem skolotājiem no katras partnerskolas. Alojas Ausekļa vidusskolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.

 

Sanāksmju laikā tika saplānotas nākamā semestra abas skolēnu mācību vizītes. Pirmā norisināsies jau janvārī, kad skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies uz Kremonu, Itālijā. Savukārt otrās vizītes laikā maijā Alojas Ausekļa vidusskola uzņems viesus no partnerskolām: Kremonas Itālijā, Rakveres Igaunijā un Patras Grieķijā.

 

Tāpat tika saplānota arī nākamā transnacionālā skolotāju vizīte Igaunijā, lai pēc pirmā mācību gada izvērtētu projekta norisi. Skolotāju komanda lēma arī par vienotiem projekta kvalitātes mērinstrumentiem un atgriezeniskās saites nodrošināšanas paņēmieniem.

 

Pēc oficiālajām sanāksmēm norisinājās dažādas skolotāju tikšanās, kuru laikā tika pārrunāts līdzīgais un atšķirīgais gan izglītības sistēmā, gan mācību procesā skolā. Skolotāji arī devās vērot dažādas mācību stundas pie itāliešu kolēģiem. Manini licejs, kas īsteno klasisko un valodu novirzienu, atrodas bijušajā klosterī ar augstiem logiem, un klases iekārtotas ļoti askētiskā stilā darbam ar tradicionālajām metodēm. Vēsturiskajam namam būtu nepieciešams remonts, taču tā nav tikai skolas problēma, jo šādu ēku Kremonā ir ļoti daudz. Skolēni mācības prestižajā licejā izvēlas apzināti un ir ļoti motivēti. Skolā piedāvā apgūt daudz valodu, piem., seno grieķu, latīņu, vācu, kā arī ķīniešu.

 

Paspējām arī apmeklēt tādus atsevišķus skolēnu mācību vizītē plānotus objektus kā Venēciju un unikālu vijoļmeistaru skolu. Kremona lepojas ar Stradivari un citu vijoļmeistaru tradīcijām.

 

Erasmus+ projekts vērsts uz skolēnu sadarbību, daloties savā pieredzē un mācoties no citiem. Tā ietvaros 2 gadu garumā skolēni iepazīs ne tikai citu ES valstu valodas un kultūru, bet arī uzņēmējdarbību un veidus, kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu. Projektu koordinē Alojas Ausekļa vidusskola.

 

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore

Alojas Ausekļa vidusskolā