Aloja

Sanāksmē tikās izglītības iestāžu un skolu arodorganizāciju vadītāji

7. novembrī Alojas novada domē notika novada izglītības iestāžu vadītāju un skolu arodorganizāciju vadītāju sanāksme.

 

Viens no darba kārtības jautājumiem bija saistīts ar izglītības iestāžu darbinieku sociālajām garantijām un kompensāciju mehānismiem, tāpat aktuāls bija arodorganizāciju koplīguma jautājums, ko piedāvāja slēgt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA). Sākotnēji izglītības speciāliste Ilze Kapmale klātesošos iepazīstināja ar informāciju, kurā bija atspoguļots, kādas sociālās garantijas un kompensācijas izglītības darbinieki var saņemt no pašvaldības (pamatojoties uz Alojas novada pašvaldības nolikuma pamata), ko nosaka Darba likums un ko šajā jomā piedāvā LIZDA. Diskusijā piedalījās arī domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Rezultātā tika nolemts slēgt trīspusēju līgumu starp pašvaldību, attiecīgo izglītības iestādi un iestādes arodorganizāciju.

 

Novada kultūras darba koordinatore Dace Šķepaste sanākušos informēja par pavasarī gaidāmo interešu izglītības pulciņu atskaites pasākumu, ko iecerēts veidot kā aktivitāšu ciklu visā novadā.

 

I.Kapmale informēja iestāžu vadītājus par pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību un kritērijiem. Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi vērtēšanas virzienus, tāpēc tagad katra skola saņēmusi uzdevumu līdz 30. novembrim izstrādāt savu pedagogu vērtēšanas kārtību un to saskaņot pašvaldībā. Ministru Kabineta (MK) izdotie noteikumi šobrīd nosaka, ka skolām pedagoga vērtēšanas kārtība jāizstrādā pašām, un pedagogam piešķirtā profesionālās darbības kvalitātes pakāpe ir spēkā tikai tajā skolā, kas to piešķīrusi.

 

Tika pārrunātas aktualitātes valsts pārbaudes darbu organizēšanā. Stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos nr.1510, kas precizē izglītības iestādes vadītāja atbildību valsts pārbaudes darbu saņemšanā. Izglītības speciāliste atgādināja, ka līdz 15. decembrim skolēniem jāpiesakās eksāmeniem un skola līdz 15. janvārim reģistrē pieteikumus Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Saņemta ziņa, ka 6. klašu skolēni diagnosticējošo darbu dabaszinībās šogad varēs pildīt ne tikai drukātajā versijā, bet būs iespēja to darīt arī elektroniski vietnē www.uzdevumiem.lv

 

Skolas tiek aicinātas iesniegt izglītības speciālistam dokumentāciju par 12. klases (līdz 1. februārim) un 9. klases skolēniem (līdz 1. aprīlim), kuri veselības stāvokļa dēļ būs atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko