Aloja

Atskats uz Lāčplēša dienas pasākumiem novadā

Sestdien, 11. novembrī, Latvijā plaši atzīmēja Lāčplēša dienu, lai pieminētu Brīvības cīņās kritušos. Lāčplēša diena simbolizē Latvijas Armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku.

Puikulē pasākuma apmeklētāji pulcējās pie Brīvzemnieku pagasta pārvaldes ēkas. Tika iedegtas svecītes, aizdegtas lāpas, lai dotos svinīgajā gājienā, kas veda līdz Puikules Muižas parkam. Nesot Latvijas karogu, gājienu pavadīja tēvs un dēls – Valdis un Markuss Melbārži. Gājiena dalībniekus sagaidīja gaismu performances. Pēc valsts himnas nodziedāšanas, pasākuma apmeklētājiem tika sniegta iespēja īsā laika brīdī atskatīties uz bagātīgo Latvijas valsts vēsturi. Gaismu performances, neredzamais muižas parka teicējs un muzikālais vēstījums ar Rūtu Irmeju apmeklētājus izveda cauri bagātīgajiem un raibajiem vēstures laiku lokiem. Pēc svinīgā pasākuma Puikules muižas parkā, visi pasākuma apmeklētāji tika laipni aicināti Puikules kopienas centrā uz siltu tēju un dokumentālo filmu “Zem latviešu karogiem. Varoņu dzimšana”. Paldies Rūtai Irmejai, Vilmāram Martinovam, Paulai Kalniņai, Valdim Melbārdim, Markusam Melbārdim un visiem, kuri palīdzēja pasākuma tapšanā.

Staicelē Lāčplēša dienas pasākumu organizēja Staiceles vidusskolas kolektīvs. Tuvojoties krēslai, ļaudis tika aicināti logos iedegt svecītes, skolā notika sarkanbalsarkano lentīšu locīšana. Lāpu gājienā līdz Salacas krastam parkā devās skolēni un zemessargi, kur atceres brīdī pie ugunskura pulcējās staicelieši un viesi. Kārļa Ulmaņa vārdiem par patriotismu un brīvību runāja skolas pašpārvaldes aktīvisti. Visus uzrunāja Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Pēteris Kuzmenko. Ar klusuma brīdi un svecītēm pildīta Auseklīša palaišanu Salacā noslēdzās staiceliešu rīkotais piemiņas brīdis.

Alojā Brīvības cīņās kritušos pieminēja pie piemiņas akmens Jūras ielā. Klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētāja Dace Vilne un skolotāja Līga Moderniece. Ar savu klātbūtni pasākumu kuplināja Alojas kultūras nama jauktais koris “Ale” un zemessargi. Sanākušie pie piemiņas akmens nolika ziedus un svecītes. Pēc piemiņas brīža zemessargi devās uz Alojas kapiem, kur nolika svecītes pie karavīru atdusas vietām, bet pārējie pulcējās Alojas kultūras namā, lai noskatītos dokumentālo filmu “Ievainotais jātnieks”, kas vēsta par Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli. 

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

E.Bērziņa, R.Pelēkā, L.Lilenblates-Sipko foto