Aloja

Krīzes vadības padome neatbalsta lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā Alojas novadā

27. oktobrī Alojas novada domes sēdē deputāti lēma lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu Alojas novadā izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā. Savu lēmumu deputāti pamatoja ar intensīvo lietavu radītajiem plūdiem, kā rezultātā novada teritorijā ir iznīcināti lauksaimniecības augu kultūras sējumi, radot būtiskus zaudējumus Alojas novada zemniekiem. Lēmumam tika pievienots saimniecību un uzņēmumu platību saraksts, kas lietavu rezultātā netika novāktas. 

 

24. novembrī Alojas novada domē tika saņemts Krīzes vadības padomes lēmums neatbalstīt ārkārtas situācijas izsludināšanu Alojas novadā. Lēmumā norādīts, ka valsts nozīmīgā teritorijas daļā rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma normām.  

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko