Aloja

Pārvēlēts Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs

1. decembrī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “SALA” notika gadskārtējā uzņēmēju kopsapulce.

 

Sapulces sākumā Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Možvillo klātesošos iepazīstināja ar aktuālākajiem datiem saistībā ar uzņēmējdarbību novadā – lielākiem 2016. gada nodokļu maksātājiem, darba spējīgām personām, nodarbināto skaitu novadā un pārvaldēs.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles vadītāja Baiba Platace-Boldāne stāstīja par aģentūras darbību 2017. gadā, atbildēja uz uzņēmēju jautājumiem saistībā ar ES projektiem nodarbinātības jomā. Nodarbinātības organizatore Vanda Purmale atgādināja par aģentūras publisko CV un vakanču portālu un tā lietošanas priekšrocībām.

 

Elīna Vējiņa no Latvijas Darba devēju konfederācijas aktualizēja ES projekta iespējas par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo mācību prakses iespējām uzņēmumos.

 

Limbažu uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Agris Vēveris dalījās pieredzē par darbu padomē un padomes sadarbību ar pašvaldību.

 

Savukārt AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla sanākušiem atgādināja par dažādiem ALTUM atbalsta instrumentiem.

 

Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo savā uzrunā atskatījās uz padarīto aizvadītajā gadā.

 

Sapulces noslēgumā uzņēmēji pārvēlēja padomes sastāvu. Uz deviņu padomes locekļu vietām kandidēja 13 uzņēmēji. Kopumā padomē darbojas 11 locekļi. Divi pārstāvji no pašvaldības tiks apstiprināti kādā no tuvākajām domes sēdēm.

 

Pēc balsu apkopošanas noskaidroja, ka padomē darbosies Andrejs Lācis, Normunds Minalto, Māris Siktārs, Viola Ķikute, Alvis Bondars, Uldis Rumba, Kristīne Brūvere, Ilze Caune un Inga Možvillo. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju un vietnieku iecerēts ievēlēt pirmajā padomes sēdē, kas notiks 10. janvārī. 

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko