Alojas administrācija

Mainījušies domes pastāvīgo komiteju vadītāji

Notikusi pastāvīgo komiteju vadītāju un viņu vietnieku maiņa. Līdzšinējā Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas vadītāja Māra Možvillo vietā darbosies deputāts Arvīds Ozols. M.Možvillo tika piedāvāta komitejas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu veikšana, bet viņš no piedāvājuma atteicās, tādēļ par vietnieka ievēlēšanu tiks lemts kādā no nākamajām sēdēm. 

 

Tāpat mainījusies arī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadība. Jāņa Bakmaņa vietā deputāti ievēlēja Ingu Mauriņu – Kaļvu. Viņas vietniece būs partijas biedre Ieva Kreišmane. Pirms I.Kreišmanes apstiprināšanas, pienākumus piedāvāja turpināt deputātei Inesei Bitei, kura līdz šim bija J.Bakmaņa vietniece, taču viņa piedāvājumam nepiekrita.

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 60. pantu par Finanšu un attīstības komitejas vadītāju kļūst domes priekšsēdētājs. Līdz ar domes priekšsēdētāja maiņu, Daces Vilnes vietā komiteju turpmāk vadīs Valdis Bārda.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko