Alojas administrācija

Atvērta LEADER projektu konkursa IV kārta

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” informē, ka līdz 18. janvārim var iesniegt LEADER projektu pieteikumus uzņēmējdarbības atbalstam. Par projektu konkursa kārtā pieejamām rīcībām skatīt šeit – Rīcības plāns IV kārtai.

Konsultatīvie semināri projektu rakstītājiem:

2018. gada 5. janvārī plkst. 14:00

Biedrības “Liepale” telpās, Rīgas ielā 4, Alojā

2018. gada 9. janvārī plkst. 14:00

Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Parka ielā 23, Limbažos

Aicinajums

 

Kontaktpersonas:

Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.

Inga Možvillo, tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv.