Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 10. janvārī

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 10. janvārī plkst. 16:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

 

Darba kārtība:

  1. Informācija par “Ziedotāju apli” – Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane;
  2. Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
  3. Attīstības programmas Investīciju plāns – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale;
  4. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
  5. Citi jautājumi:
  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

  

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv