Alojas administrācija

Informācija par Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu

Nereti sabiedrībā dzirdama neizpratne par to, cik līdzekļu pašvaldība atvēl ielu un ceļu uzturēšanai, kādā veidā tos iedala katrai novada teritorijai, cik pārvaldes ieguldījušas remontdarbos un ikdienas uzturēšanā. Lai iedzīvotājiem šis process būtu saprotamāks, esam apkopojuši informāciju par pērn ieguldīto ceļu uzturēšanā un skaidrojam, kādā veidā notiek līdzekļu sadalījums pa pārvaldēm.

 

2017. gadā Alojas novada dome no valsts saņēma mērķdotāciju 171 524 eiro, kas katrai pašvaldībai reizi gadā tiek piešķirta ielu un ceļu uzturēšanai. Piešķirtos finanšu līdzekļus valsts ieskaita pašvaldības speciālajā budžetā – Alojas novada pašvaldības ceļu un ielu fondā. Tad fonda finanšu līdzekļu sadali kārtējam gadam apstiprina dome, sadalot starp pārvaldēm proporcionāli esošo ceļu garumam. Visgarākais brauktuvju kopgarums – 84,701 km – ir Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes teritorijai, tai seko Staiceles pilsēta un pagasts ar 64,434 km, savukārt 40, 954 km caurvij Braslavas pagastu, bet Brīvzemnieku pagastā ielu un ceļu kopējais garums ir 29, 654 km. Salīdzinot ar pērno gadu, 2018. gadā Alojas novadam ceļu uzturēšanai piešķirts par 4985 tūkstošiem vairāk nekā pērn, proti, 176 509 tūkstoši eiro. Alojas un Staiceles pilsētu teritorijām cauri vijas arī, tā saucamās, tranzītielas, par kurām jārūpējas pašvaldībai. Staiceles pilsētā tas ir posms no robežzīmes, iebraucot no Alojas, līdz zīmei Ainažu virzienā. Savukārt Alojas pilsētā tranzītielas statuss pieder Limbažu ielas posmam vairāk nekā kilometra garumā.

 

Alojas pilsētas un pagasta teritorijas ielu un autoceļu uzturēšanai 2017. gadā tika piešķirta mērķdotācija 66 288 tūkstoši eiro. No 2016. gada bija atlikuši 16 555 eiro. Kopumā pērn Alojas teritorijas ceļu stāvokļa uzlabošanā ieguldīti 72 693 eiro. Kā lielākos paveiktos darbus varam minēt ceļmalu krūmu appļaušana ceļu posmos Ceptuve – Rozītes, Jaunupītes – Lāles – Rozītes, Kaķīši – Lindes, Ceļinieki – Andriņi – Lielgaranžas, Rozītes – Priekšēni un Limbažu ielā. Šo posmu apkopšanas kopējās izmaksas sastādīja 1016 eiro. Virsmas pārklāšana ar šķembām un bitumena emulsiju, asfaltbetona seguma ieklāšana iesēdumos Limbažu ielā izmaksāja 17 477 eiro. Notika ceļmalu apauguma noņemšana Jūras ielas posmā no Ausekļa ielas līdz Bērzu ielai, kam tika atvēlēti 2466 eiro. Notika arī koku zaru apzāģēšana Smilšu ielā Alojā un Parka ielā Ungurpilī. Šo darbu izmaksas – 439 eiro. Tika veikta arī grants seguma atjaunošana neizbraucamos ceļu posmos Rīgas iela – Nikšas, Nikšas – Ieviņas, Ceptuve – Rozītes un Smilšu ielā par kopējo summu 2604 eiro.

 

Staiceles pilsētas un pagasta ceļu uzturēšanai pērn piešķīra 50 457 eiro. No 2016. gada tika ietaupīts 42 341 eiro, ko bija plānotas ieguldīt Lielās un Dzirnavu ielas ietvju stāvokļa uzlabošanai.  Brauktuvju remonts un labošana, tostarp tranzītielas P15 posma uzturēšana, 2017. gadā izmaksāja 41 690 eiro. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, t.i. sniega tīrīšanai, greiderēšanai un citiem darbiem iztērēts 7 728 eiro. Pārējie darbi, tostarp, ceļa zīmju uzstādīšana un gājēju ietves atjaunošana Lielā ielā un Dzirnavu ielā, izmaksāja vairāk nekā 20 tūkstoši eiro. Arī pēc notikušās avārijas uz tranzītielas P15 nācās mainīt apgaismojuma stabu un konsoli, kam iztērēts nepilns tūkstotis eiro.

 

Pērn Brīvzemnieku pagasta rīcībā bija 38230 eiro, tostarp atlikums no 2016. gada. 2017. gadā tika remontēti divi ceļi, kas izmaksāja 23 532 eiro. Uz ceļa Vārpas – Lazdas notika seguma atjaunošana ar dabīgo granti, bet Dzirnavu ielā notika bedrīšu un iesēdumu remonts un asfaltbetona seguma virskārtas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām. Uz pieciem pagasta ceļiem tika veikta apauguma noņemšana, kam atvēlēts 2656.00 eiro. Tāpat dažādos posmos uzstādītas informācijas un ceļa zīmes. Iespēju robežās veikta ceļu planēšanas un greiderēšanas darbi. Bīstamo koku zāģēšanai atvēlēts 1450.00 eiro, ceļa zīmju uzstādīšanai – 1827 eiro.

 

Braslavas pagasta brauktuvju kopšanai 2017. gadā tika piešķirts 31 479 eiro, bet no 2016. gada atlikumā – 17 214 eiro. Līdz ar to kopā pērn pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanā izlietoti 43 513 eiro. Lielākie darbi tika veikti uz Lauku ceļa, kur veica bedrīšu remontu, laboja posmu Salenieki – Kaibnieki, Jaunzemji – pagrieziens uz Skāpām. Tur notika grants seguma atjaunošana. Šie darbi izmaksāja 1328 eiro. Tāpat veica būvdarbus uz Pumpuru ceļa, atjaunojot segumu ar dabīgo granti par 9750 eiro. Grāvju rakšana ceļa malās izmaksāja 2450 eiro. Arī uz ceļa Klāmaņi – Venteri bija nepieciešama grāvju atjaunošana, kam atvēlēja 2646 eiro, bet grants seguma atjaunošanai uz šī ceļa izlietots 4050 eiro. Posmā Vilzēnmuiža – Blauviņas – 4050 eiro, Vilzēnmuiža – Dzirnavnieki – 2700 eiro, bet Stūri – Zaļauska sakārtošana izmaksāja 5040 eiro. Apauguma novākšanai posmā Stūri – Zaļauska tērēts 714 eiro. Ikdienas uzturēšana vasaras sezonā pašvaldībai izmaksājusi 2751 eiro, bet ceļa zīmju uzstādīšana veikta par 614 eiro.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko