Alojas administrācija

LIAA REĢIONĀLIE BIZNESA INKUBATORI UN RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS

EU_logo_ansamblis15 inkubatori visā Latvijā sniedz atbalstu fiziskām personām un komersantiem, nodrošinot uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantus.

 

PIRMSINKUBĀCIJA

Personām, kurām vēl ir tikai ideja un uzņēmums
vēl nav nodibināts, kā arī komersantiem idejas
attīstības sākumposmā

• Uzņemšana notiek nepārtraukti
• Pieejama līdz 6 mēnešiem
• Piemērota biznesa idejas sākotnējā novērtējuma
izstrādei
• Iespēja izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamo
vidi (open office) un biroja aprīkojumu
• Bezmaksas konsultācijas, apmācības, semināri,
dažādu biznesa prasmju apguve

 

INKUBĀCIJA

Komersantiem, kuriem jau ir skaidri definēta
biznesa ideja un uzņēmums nav vecāks par
3 gadiem

• Uzņemšana notiek reizi ceturksnī
• Pieejama, kamēr uzņēmums sasniedz inkubācijas
mērķus, bet ne ilgāk kā līdz 4 gadiem
• Iespēja izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi
(open office) un biroja aprīkojumu
• Bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
• Mentoru konsultācijas (uzņēmēji un eksperti ar praktisku
pieredzi uzņēmējdarbībā)
• 50% līdzfinansējums pakalpojumiem:
– ekspertu un tehnoloģiskās konsultācijas
– finanšu, IT, juridiskie, dizaina un mārketinga
pakalpojumi
– kvalitātes vadības ieviešana un sertificēšana
– prototipēšana, testēšana u.c. pakalpojumi

 

Vairāk informācijas par LIAA Biznesa inkubatoriem