Alojas administrācija

Iznācis jaunākais pašvaldības izdevuma “Alojas Novada vēstis” numurs

29. janvārī pie lasītājiem aizceļoja pirmais šī gada pašvaldības informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” numurs. Vairums no jums jau droši vien pamanījuši, ka tas ieguvis citādu izskatu. 

Pērn gada nogalē beidzās sadarbības līgums ar SIA “Izdevniecība Auseklis”, kas līdz šim nodrošināja izdevuma maketēšanu un druku. Tika izsludināta cenu aptauja, kurā līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “Erante” tipogrāfijai Madonā. Līgums ar madoniešiem parakstīts uz gadu. 

Janvāra numurā lasiet:

  • par Barikāžu laika atceres pasākumiem novadā;
  • kā mainījies uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs un vadība;
  • informācija par Alojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu un sadales kārtību;
  • domes sēdēs pieņemto lēmumu atspoguļojums;
  • par Domes pastāvīgo komiteju vadītāju maiņu;
  • par aizvadītajiem notikumiem bibliotēkās;
  • kā Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni viesojās Itālijā;
  • ziņas uzņēmējiem, sporta cienītājiem un cita informācija.

Alojas Novada Vēstis” variet lasīt arī elektroniski mājas lapas sadaļā Pašvaldība – Izdevums “Alojas Novada Vēstis”.

Savukārt, ja vēlaties avīzi katru mēnesi saņemt savā elektroniskajā pasta kastītē, dariet to zināmu sabiedrisko attiecību speciālistei, rakstot uz e-pastu: prese@aloja.lv vai zvanot pa t.29339917.