Aloja

Ar pateicību izskanējis Alojas pilsētas 26. dzimšanas dienas koncerts

3. februārī Alojas kultūras namā alojieši un viesi pulcējās uz pilsētas 26. dzimšanas dienas koncertu. Pasākumu ieskandināja jauktā kora “Ale” dalībnieku dziedājums diriģentes Agras Jankovskas vadībā. Pēc tam sanākušos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, aicinot alojiešus ikdienā līdzcilvēkiem teikt labus vārdus, pateikties un uzslavēt, vairojot labo un pozitīvo noskaņojumu pilsētā. Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājam Rihardam Būdam domes priekšsēdētājs dāvināja kalēja Timura Potapova darināto spēka zīmi Jumi, kas simbolizē labklājību un turību. Ziedus saņēma pasākuma organizatores –  Ineta Laizāne un Inga Neimane.

 

Šogad Alojas kultūras nams sāka jaunu tradīciju – pilsētas dzimšanas dienas koncertā pateikties un sveikt cilvēkus, kuri iepriekšējā gadā paveikuši kādu labu darbu, palīdzējuši, atbalstījuši citus ar darbu, finansiāli vai teikuši labus vārdus grūtā dzīves situācijā. Aicinājumam atsaucās vairāki alojieši, nominējot 14 cilvēkus pateicību saņemšanai.

 

Pirmais mīļais un sirsnīgais paldies aizceļoja pie Dzidras Graviņas Staicelē. Pateicību Dzidras tantei sūtīja alojiete Laima un viņas ģimene: Mūsu ģimene vēlas pateikt sirsnīgu paldies par to sirsnību, rūpēm un dzīves prieku, kas ir Dzidras tantē. Paldies, ka devāt mājas mazajiem kaķēniem, neļāvāt viņiem nomirt aukstumā un badā. Mazās sirsniņas nu ir pie mums, mazliet vēl bailīgas, bet apmierinātas. Mēs jau sen gribējām dot mājas kādam mazam pūku kamolītim, nu mums tādi ir divi – Pūcīte un Greisa.

 

Biedrība “Alojas seniori” paldies sūtīja Skaidrītei Jenčai. Viņi pateicās Skaidrītes kundzei par brīvprātīgo darbu biedrībā „Alojas seniori”. Seniori sūtīja pateicības vārdus arī Gunai Krūmiņai par sniegto atbalstu projektu sagatavošanā, pasākumu organizēšanā. Viņa ir cilvēks, kas nekad neatsaka palīdzēt. Mūs vienmēr uzklausa, izsaka savu redzējumu! – stāsta seniori.

 

Dzintras Lūses pateicība tika veltīta Anitai Āriņai par to, ka skolotāja māca bērniem dziedāt, Valdim Zvēram par to, ka viņš palīdzējis iestiklot pareizticīgo baznīcai lodziņus, salabot soliņus un izgatavojis krustiņus, savukārt Vēsmai Ozolai tika paldies par palīdzību aizkļūt līdz dakterim. Dzintras kundze Vēsmu raksturo kā ļoti atsaucīgu, sirsnīgu un izpalīdzīgu!

 

Alojas kultūras nams pateicās Alvim Bondaram par to, ka viņš nekad neatsaka palīdzēt ar darbiem un padomu.

 

Ungurpiliete Inese Veinberga bija pieteikusi vairākas pateicības. Viņasprāt, atzinīgus vārdus pelnījis Valdis Možvillo. Inese vēstulē rakstīja: Par Valdi mums nav plaši jāstāsta, jo viņa ieguldījumu varam redzēt un dzirdēt katrā pasākumā un notikumā. Inese paldies veltīja arī savai mammai: Viņa ir 6 bērnu mamma un 12 mazbērnu un 1 mazmazbērna vecmamma. Viņas mīlestība un sirds siltums mums ir iemācījis, ka mums visiem šeit ir iespējas. Tikai viena mazmeita nav viņas tuvumā, lai varētu samīļot, bet pārējie esam viens otram blakus. Strādājam, vijam savas ligzdiņas un maksājam nodokļus. Gribam pateikties viņai par nebeidzamo mīlestību. Pārskatot sporta spēļu rezultātus, redzam, ka arī viņas vārds tur figurēs. Lūk, tā ir mūsu SUPER mamma – Elga Veide! Arī Kasparam Rozītim tika Ineses novērtējums. Viņa nesavtīgais darbs Ungurpils un Alojas labā ir jāpastāsta. Te viņš piepalīdz dārziņā, te palīdz atvest, aizvest, neko par to neprasot. Biedrības projekta ietvaros tika iegādāta spēle “Disku golfs”. Jaunā spēle atradās Igaunijā. Kasparam divas reizes nevajadzēja lūgt, kopā ar ģimeni aizbrauca spēlei pakaļ. Kaspars nesaka nē, jo viņš to nemāk. Viņš izdomās, kā paveikt vai kas to var paveikt. Lai mums būtu daudz tādu cilvēku, kam piezvanīt, ja nepieciešama palīdzība. Savukārt ungurpiliete Anita Krūmiņa pelnījusi pateicību par entuziasmu. Viņa ir kundze ar raksturu un neatlaidību. Nav talkas, kad Anitas kundze nebūtu pirmajās rindās. Noorganizēt autobusu uz pasākumu Alojā mūsu senioriem, tas viņai ir tīrais nieks, – saka I.Veinberga.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs pateicās Aldai Tosunovai par rūpīgu ikdienas darbu, kopjot skolas teritoriju.

 

Paldies no Ingas Mauriņas – Kaļvas ceļoja pie Māra Siktāra. Viņu uzteica par prasmīgo, spēcīgo roku darbu un par to, ka nekad neatsaka palīdzību un darbos iesaista arī savus dēlus.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” grupā “Bitītes” tagad ir viszaļākā zāle un visspožākā saule. Pēc “Vivacolor” konkursā iegūtām krāsām, grupā tapis brīnišķīgs sienas gleznojums, kas ne tikai priecē bērnu acis un sirdis, bet arī palīdz burtu un ciparu mācībā.

Par ieguldīto darbu, laiku un atsaucību, viskošāko paldies Evijai Veidei sūtīja grupas “Bitītes” skolotājas, auklīte un bērni.

 

Vakara gaitā alojiešu teiktie paldies mijās ar priekšnesumiem, ko koncertam bija sagatavojuši gan pašmāju kolektīvi, gan viesi. Koncertā klātesošos priecēja Ainažu kultūras nama jauktais koris “Krasts” (diriģente Agra Jankovska), Alojas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi” (vadītāja Maija Drozda),Vilzēnu tautas nama senioru dāmu deju kolektīvs “Liepas” (vadītāja Liana Ozoliņa), Puikules tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ozoli” (vadītāja Sandra Nāzare), Vilzēnu tautas nama deju kolektīvs “Anemone” (vadītāja Gunta Ābele), Alojas kultūras nama senioru dāmu deju kolektīvs “Rasa” (vadītāja Liana Ozoliņa), Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” (vadītāja Maija Drozda), Staiceles kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Vēlreiz” (vadītāja Līga Siliņa), Vilzēnu tautas nama vokālais ansamblis “Heihēra” (vadītāja Daina Mūrniece), Alojas kultūras nama skolēnu ansamblis “Asniņi” (vadītāja Maruta Gaugere).

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

[Not a valid template]