Alojas administrācija

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017.gada noslēguma pasākums Staicelē

Skolā pūš steigas vējš

no vienas klases līdz otrai.

Skolā brīvs brītiņš bez steigas

gandrīz nemaz neatrodas.

Steigas vējš dzenā skolēnus

Un tieši tāpat arī skolotājas

(redzēju kā direktori aizpūta)

Ja kāds kaut kur nepagūst – tas rājas.

( I.Samauska)

 

Janvāra nogalē, Staiceles kultūras namā, pulcējās lasītāji – Staiceles vidusskolas skolēni un pieaugušie – staicelieši,  lai pabūtu kopā, parunātu par grāmatām un lasīšanu. 2. un 4. klases skolēni bija iemācījušies un skaitīja Ievas Samauskas grāmatas ,,Skaļā klase”  dzejoļus, bet 3. klase bija sagatavojusi uzvedumu no grāmatas ,,Muša, kura gribēja būt lidmašīna”. Muzikālos priekšnesumus sniedza jaunais pianists Ruslans Andrejevs.

 

Pasākumā laikā bija tikšanās ar Ievu Samausku, kas bija VKKF finansētā projekta  ,,Rakstnieks raksta bērniem” ietvaros, ko sarūpēja Staiceles pilsētas bibliotekāres Anita Strokša un Inta Meistere. Rakstniece iepazīstināja skolēnus ar savu sirdslietu – rakstīšanu, stāstīja kā pie viņas atnāk stāsts vai dzejolis. Skolēni klausījās viņas sacerētos dzejoļus un prāta mīklas, kuras atminot uzvarētāji saņēma autores piemiņas kartītes ar dzejoli un  autogrāfu.

 

Nobeigumā ilgi gaidītais brīdis – čaklāko lasītāju apbalvošana. Dienas gaitā arī varēja iepirkties pie ,,Virjas” grāmatu galda. Paldies, visiem lasītājiem, kuri piedalījās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2017. gadā!

 

Iveta Apsīte, Staiceles vidusskolas bibliotekāre

Intas Meisteres foto