Alojas administrācija

Aicinām iepazīties ar Alojas novada „Ziedotāju aplī” iesniegtajiem projektiem

Noslēgusies projektu iesniegšana jau otrajam Limbažu fonda rīkotajam “Ziedotāju aplim”, kas 23.februārī plkst.18 norisināsies Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”.

 

Ziedojumu piesaistes forma “Ziedotāju aplis” ir iespēja satikties oriģinālu ideju autoriem un tiem, kuri tās ir gatavi atbalstīt ar savu ziedojumu finansiālā vai citas palīdzības veidā. Pasākuma norises būtība ir sanākt kopā vietējiem iedzīvotājiem, uzklausīt aktīvo līdzcilvēku idejas vietējās teritorijas attīstībai un sniegt savu atbalstu uzņēmīgajiem projektu iniciētājiem, veltot idejas īstenošanai savu laiku, zināšanas, ziedojot nepieciešamās lietas vai finansējumu.

 

Šajā “Ziedotāju aplī” virzītie labie darbi Alojas novadā vērsti uz jauniešu brīvā laika pavadīšanu, kultūrvēsturisku mantojumu saglabāšanu, kā arī novada vārda popularizēšanu.

 

Projektā “Izglāb Profesoru Stārķi” tā iesniedzēja Anda Timermane vēlas tāda paša nosaukuma galda spēlei izveidot vairākus eksemplārus, lai sniegtu iespēju gan staiceliešiem, gan pilsētas viesiem interesanti pavadīt brīvo laiku, kā arī veicinātu Staiceles un tās simbola baltā stārķa atpazīstamību.

 

Guna Krūmiņa, īstenojot projektu “Lai skan Alojā!”, vēlas iegādāties datoru, lai Alojas Dienas centrs, organizējot dažādas aktivitātes novada iedzīvotājiem, varētu nodrošināt kvalitatīvu muzikālo pavadījumu. Tāpat novada ikdienas uzlabošanā tiktu iesaistīti arī jaunieši, jo projekta realizēšana sniegtu iespēju jauniešiem pašiem organizēt dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

 

Projektā “Mērķtiecīgs un aktīvs dzīvesveids Puikulē” Rūdolfs Pelēkais un nevalstiskā iedzīvotāju grupa “Puikules jauniešu dome” vēlas iegādāties inventāru, lai nodrošinātu Puikulē dzīvojošajiem jauniešiem iespēja aktīvi pavadīt savu brīvo laiku tuvāk mājām. Projekta realizēšana sniegtu iespēju atjaunot Puikulē esošos futbola, basketbola un volejbola laukumus, kā arī iegādāties nepieciešamo inventāru.

 

Savukārt Vivita Vītiņa projekta “Puikules muiža – mūsu lepnums šodien un rīt” ietvaros vēlas saglabāt Puikules muižas Baltās zāles nejauši atklāto vēsturisko parketu, kas saglabājies vēl no 19.gadsimta 60.gadiem.

 

Aicinām ikvienu atbalstīt Alojas novada drosminiekus, kuri pieteikušies savas sabiedriskā labuma projektu idejas prezentēt publikas priekšā!

 

Ja arī Jums iepatikusies kāda no projektu idejām, bet nevarat ierasties pasākumā, savu finansiālo ziedojumu projektam varat veikt ar bankas pārskaitījumu uz nodibinājuma “Limbažu fonds”, reģistrācijas numurs 40008148275, AS “SEB banka” kontu LV94UNLA0050019626721. Maksājuma mērķī noteikti norādiet, kuram no 4 projektiem ziedojat!

 

Pieteikto projektu ideju kopsavilkumi pieejami šeit:

Projekti

 

Sandra Taube,

Nodibinājuma “Limbažu fonds”

Sabiedrisko attiecību speciāliste

T.:29605543

 

TRANSPORTS UZ PASĀKUMU: (PĒC PASĀKUMA ATPAKAĻ)

19 vietīgais autobuss HR 4298 (autobusa vadītājs Artis Bērziņš)

17.15 Ozolmuiža- Buiva

17.30 Puikule- Aloja17.45 (nepieciešamības gadījumā būs papildus reiss no Alojas uz SALU)

 

19 vietīgais autobuss HR 4299 (autobusa vadītājs Atis Zariņš)

16.55 Puikules stacija- Puikule

17.15 Alojas k/n

17.35 Staicele- Vīķi- Ungurpils 17.55

 

40 vietīgais autobuss HN 8720 (autobusa vadītājs Modris Dūrēns)

16.50 Vilzēni

17.00 Braslava

17.20  Aloja autoosta – Ungurpils17.30