Aloja

Pirmajā Alojas novada „Ziedotāju aplī” projektu īstenošanai saziedo 2535 eiro

Piektdien, 23.februārī, Alojas novada uzņēmējdarbības centrā – bibliotēkā SALA nodibinājums „Limbažu fonds” organizēja ziedojumu vākšanas pasākumu „Ziedotāju aplis”. Pasākumā tika prezentēti četri projekti Alojas novada iedzīvotāju ikdienas bagātināšanai, kā arī vēstures saglabāšanai un novada vārda popularizēšanai. Kopumā ideju realizēšanai tika apsolīti 2535 eiro.

 

Kā, atklājot pasākumu, norādīja „Limbažu fonda” valdes priekšsēdētāja Spīdola Leimane,  šī ziedojumu vākšanas forma ir pārņemta no Anglijas. Alojas novadā „Ziedotāju aplis” notika pirmo reizi, taču Latvijā tas norisinājās jau piekto reizi.

 

Aptuveni mēnesi pirms pasākuma tika izsludināts projektu konkurss, kurā Alojas novada iedzīvotāji tika aicināti iesniegti projektus novada sadzīves uzlabošanai.

 

Prezentējot projektu „Izglāb Profesoru stārķi”, kas veltīts reiz Staicelē mītošam stārķim, Anda Timermane norādīja, ka īstenojot projektu tiktu nodrošināta iespēja gan lieliem, gan maziem staiceliešiem kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī veicinātu pilsētnieku patriotismu. Projekta realizēšanas ietvaros tiktu izgatavoti 100 eksemplāri spēlei „Izglāb Profesoru stārķi”. Projekta noderīgumu atzina arī staicelietis Agris Rubenis. Viņš arī bija pirmais, kurš atbalstīja projektu ziedojot.

 

Alojas Dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa projektu „Lai skan Alojā!” prezentēja kopā ar centra jauniešiem. Dienas centrs ir uzsācis aparatūras iegādi, lai jaunieši varētu organizēt dažādus pasākumus. Līdz šim iegādātas daudzas lietas, taču, lai varētu visu sākt izmantot, pietrūkst dators. Projekta eņģelis un pirmā ziedojuma sniedzēja Inga Mauriņa Kaļva apstiprināja projekta nozīmīgumu Alojas jauniešu ikdienas uzlabošanai.

 

Projekta “Mērķtiecīgs un aktīvs dzīvesveids Puikulē” autori nevalstiskā iedzīvotāju grupa “Puikules jauniešu dome” lūdza ziedotāju palīdzību inventāra iegādei, lai nodrošinātu Puikulē dzīvojošajiem jauniešiem iespēja aktīvi pavadīt savu brīvo laiku tuvāk mājām. Projekta realizēšana sniegtu iespēju atjaunot Puikulē esošos futbola, basketbola un volejbola laukumus, kā arī iegādāties nepieciešamo sporta inventāru. Arī projekta aizstāvis Valdis Bārda norādīja, ka gatavs jauniešus atbalstīt ne tikai materiāli, bet arī palīdzēt laukumu atjaunošanas un remonta darbos.

 

Noslēdzošo vakara projektu prezentēja Vivita Vītiņa. Viņa lūdza ziedotāju palīdzību projekta “Puikules muiža – mūsu lepnums šodien un rīt” realizēšanai, kas ļautu saglabāt Puikules muižas Baltās zāles nejauši atklāto vēsturisko parketu. Projekta aizstāve un pirmā ziedotāja Ziedīte Jirgensone norādīja ne tikai uz parketa, bet visas Puikules muižas nozīmību novadnieku ikdienā.

 

Projektu virzītājus uzmundrināja pasākuma vadītāji – Regīna Tamane un Ģirts Vilciņš, kuri pēc prezentācijām zālē esošos aicināja uzsākt ziedojumu solīšanu projektu īstenošanai. Vakara gaitā tika apsolīta visa nepieciešamā summa projektu īstenošanai, tie ir 2535 eiro, turklāt trīs projektiem solītā summa pārsniedza nepieciešamo. Projektam “Puikules muiža – mūsu lepnums šodien un rīt” SIA „Draugu dārzs” apsolīja nodrošināt darbu veikšanai nepieciešamos instrumentus.

 

Kopējā pasākuma laikā apsolītā ziedojumu summa vēl var nedaudz mainīties, jo lielākā daļa ziedojumu tiks veikti ar pārskaitījumu pēc pasākuma, līdz ar to iespējamas korekcijas.

 

„Limbažu fonds” savā un projektu ideju autoru vārdā izsaka vislielāko pateicību visiem, kas sniedza atbalstu, ierodoties pasākumā, kā arī tiem kas veica ziedojumu! Paldies arī uzņēmējdarbības un atbalsta centra SALA vadītājai Ievai Prauliņai par silto uzņemšanu un mājīgajām telpām

 

Turpināsim informēt par Ziedotāju aplī atbalstīto projektu ideju īstenošanas rezultātiem.

 

Sandra Taube

Nodibinājuma „Limbažu fonds”

Sabiedrisko attiecību speciāliste