Aloja

PII „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības grupā „Kamenītes” viesojas pašvaldības policists

Grupas „Kamenītes” bērnu rīts 14. martā sākās neierasti. Ieradušies bērnudārzā bērni ar nepacietību gaidīja tikšanos ar policistu, lai saņemtu atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem.

 

Ciemos pie bērniem ieradās pašvaldības policists Modris Lilenblats, kurš bērnus iepazīstināja ar savu profesiju, kā arī skaidroja, kā rīkoties dažādās situācijās, kas var apdraudēt viņu drošību.

 

Bērniem tika atgādināts par noteikumiem, kuri jāievēro gan bērnudārzā, gan ārpus tā. Bērni ar interesi klausījās un aktīvi iesaistījās sarunā ar policistu, kurš ar lielu pacietību atbildēja uz bērnu uzdotajiem jautājumiem.

 

Liels paldies Modrim Lilenblatam par jauko un izzinošo nodarbību.

Audzinātāja Anita Ķirse