Aloja

Izsludina konkursu uz Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatora amatu

Alojas novada dome, reģ.nr. 90000060032, izsludina konkursu uz

Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatora amatu.

 

Prasības pretendentiem:

  • vidējā izglītība;
  • valsts valodas prasme;
  • spēja organizēt kvalitatīvu sporta pasākumu, plānot laiku un noteikt prioritātes, nodrošināt drošu sporta pasākuma un treniņu vidi, pārzināt sporta veidu specifiku un sacensību tiesāšanas organizāciju, publiski uzstāties un organizēt sporta pasākumus, veikt sporta pasākumu popularizēšanu, nodrošināt reklāmu, ievērot normatīvos aktus, standartus un noteikumus, kas saistīti ar sportu un sporta pasākumu organizēšanu, izstrādāt sporta pasākumu reglamentējošo dokumentāciju un nodrošināt tās ievērošanu, veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, strādāt radoši un risināt problēmsituācijas, ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

 

Amata pienākumi:

  • plānot un organizēt sporta sacensības un sarīkojumus;
  • sagatavot sporta laukumu sportisko aktivitāšu veikšanai;
  • organizēt sporta bāzes un inventāra efektīvu izmantošanu, rūpēties par tā saglabāšanu;
  • ievērot veselības, vides un darba aizsardzības prasības;
  • saglabāt sporta tradīcijas pilsētā, pagastā un ieviest jaunas.

 

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

 

Slodze: 0.25

Līgums: darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Dokumentus – pieteikumu, CV, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) un sporta pasākumu plānu vienam kalendārajam gadam iesniegt līdz 2018.gada 6.aprīlim, sūtot uz e-pastu sporta.skola@aloja.lv . Sīkāka informācija pa tālruni: +371 29339978