Aloja

Līdz 16.aprīlim strādājošie var pieteikties mācībām 12 tautsaimniecības nozarēs

No 12.marta līdz pat 16.aprīlim (ieskaitot) notiek otrā pieteikšanās kārta mācībām Eiropas Struktūrfondu projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,  kur savu iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci un konkurētspēju var izmanot ikviens strādājošs iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem.

  • Strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir pilnībā bez maksas.
  • Mācības varēs apvienot ar darbu, jo tās tiek piedāvātas dažādos laikos, t.sk., gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās.
  • Pieteikšanās notiek 68 izglītības iestādēs visā Latvijā, iesniedzot dokumentus klātienē.
  • Mācības otrajā projekta posmā pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs vairāk kā 400 izglītības programmās, kas tika saskaņotas ar darba devējiem:
–         Būvniecība;
–         Drukas un mediju tehnoloģijas;
–         Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
–         Enerģētika;
–         Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
–         Kokrūpniecība;
–         Kultūra;
–         Ķīmiskā rūpniecība;
–         Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
–         Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
–         Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
–         Transports un loģistika.

Otrajā pieteikšanās kārtā tostarp ir iespēja pieteikties mācībām arī profesionālās tālākizglītības programmās 28 dažādu profesiju apguvei, iegūstot valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu.
Informācija par visām šajā kārtā piedāvātajām izglītības programmām pieejama šeit: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search   Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama šeit: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kas-un-ka-var-pieteikties

Ja darbam nepieciešamās prasmes iegūtas jau darba vidē, bet trūkst tikai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, strādājošais vecumā no 25 gadiem projekta laikā var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu un iegūstot kvalifikācijas dokumentu visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta  apkopotajā sarakstā norādītajās profesijās, kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.​ Dalība projektā ļauj saņemt radušos izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā. Sīkāka informācija pieejama  šeit: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana
 
VIAA_infografiks_ES_fondu_macibas_pieaugusajiem_03.2018