Alojas administrācija

Publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam pirmā redakcija

Vēlamies informēt, ka saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018. gada 16. marta lēmumu Nr. 8 publiskai apspriešanai tiek nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.

 

Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.

Tas ir attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ar FT, bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

Tā galvenais uzdevums ir plānot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, lai nodrošinātu mērķa grupas personām nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu nonākšanu institūcijās.

 

Publiskā apspriešana notiks laika posmā no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 18. aprīlim. Plāna apspriešanā aicinām piedalīties pašvaldību pārstāvjus, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzējus, nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikvienu iedzīvotāju, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies.

 

Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietnē www.rpr.gov.lv (sadaļā “Aktualitātes” vai “Projekti/ Deinstitucionalizācija/ Sabiedriskā apspriešana”) un DI projekta tīmekļa vietnē www.sirdsdomas.lv (sadaļā “Kā varam palīdzēt”): http://rpr.gov.lv/publiskai-apspriesanai-tiek-nodota-rigas-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plana-2017-2020-gadam-pirma-redakcija/ vai http://sirdsdomas.lv/ka-mes-varam-palidzet/

 

Savukārt klātienē ar dokumentu iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona telpās, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3.stāvā), Rīgā, Latvijā katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13.00 līdz 18.00.

Priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 18. aprīlim (ieskaitot), aizpildot PRIEKŠLIKUMU ANKETU, to nosūtot uz e-pasta adresi sabine.zagere@rpr.gov.lv  

vai arī pa pastu Rīgas plānošanas reģionam, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājam iespēju priekšlikumus izteikt arī TIEŠSAISTĒ, aizpildot Priekšlikumu anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē: https://ej.uz/RPR_DI_plans_01

 

 

Par saturiskiem jautājumiem lūdzu sazinieties ar plāna izstrādātājiem – SUSTENTO pārstāvi Māri Grāvi (maris.gravis@rupjuberns.lv, t. 29526888).
Tāpat informējam, ka sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks Limbažos, Tukumā, Ķekavā un Siguldā. Dalībai sanāksmē, lūdzam elektroniski aizpildīt pieteikumu.

Līdz 28.03.plkst 16:00 dalībai sanāksmēs*:

Limbažos04.04.2018 plkst. 15:00, Limbažu novada Domē, Rīgas ielā 16;

Tukumā06.04.2018 plkst. 13:00, Tukuma Bibliotēkā, Šēseles ielā 3.

Līdz 05.04.2018. plkst. 16:00 dalībai sanāksmēs:

Ķekavā 09.04.2018 plkst. 10:00  – Ķekavas Kultūras namā, Gaismas iela 17;

Siguldā 10.04. plkst.11:00 Siguldas Kultūras namā, Zinātnes ielā 7B.

*Pieteikuma anketa atrodas saitē zem sanāksmes norises vietas nosaukuma.

 

 

Annele Tetere
Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas projekta vadītāja
T: +371 67559821
E-pasts: annele.tetere@rpr.gov.lv
Māris Grāvis
SUSTENTO pārstāvis
T: 29526888
E-pasts: maris.gravis@rupjuberns.lv