Aloja

Valsts darba inspekcija aicina pieteikties Eiropas Savienības fondu atbalstam

vdiLai panāktu darba aizsardzības prasību ievērošanas uzlabošanos Latvijā, Valsts darba inspekcija (turpmāk – VDI) sadarbībā ar sadarbības partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Rīgas Stradiņu universitātes aģentūru “Darba drošības un vides veselības institūts”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros:

  • Darba vides risku novērtēšana;
  • Darba vides faktoru laboratorisko mērījumu veikšana; 
  • Darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas apmācības.

 

Vairāk informācijas par projektu