Aloja

Digitālās nedēļas aktivitātes Alojas pilsētas bibliotēkā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no š.g. 19. līdz 23. martam organizēja Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Latvijā Digitālā nedēļa notika jau 9 reizi (Agrākais nosaukums – E-prasmju nedēļa).

Arī Alojas pilsētas bibliotēka iesaistījās Digitālās nedēļas pasākumu īstenošanā, piedāvājot interesentiem konsultācijas un apmācības bibliotēkas elektronisko resursu (e-kataloga, abonēto datu bāzu – News.lv, Letonika) izmantošanā un informācijas atlasē. Ikviens bibliotēkas apmeklētājs tika aicināts atzīmēties “Digitālā nedēļa 2018” skaitītājā, aizpildot nelielu aptauju. Nodarbībā “Apgūsti prasmes – esi ar datoru uz tu!” interesentiem tika piedāvātas individuālas konsultācijas un apmācības datorlietošanā iesācējiem, kā arī konsultācijas par rēķinu un citu maksājumu veikšanu internetā. Šī iespēja tad arī tika praktiski izmantota, apgūstot prasmi kā darboties internetbankā, apmaksājot konkrētus maksājumus. 20. martā – Digitālās drošības dienā, bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāta tiešraide diskusijai “Drošība un pārliecība digitālajā vidē”.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas 3.klasēm 20. un 23. martā tika piedāvātas nodarbības “Zini, saproti un pielieto!” Vispirms kopīgi tika pārrunāts, kas ir digitālā lietošana, pratība, komunikācija, drošība un identitāte. Skolēni, pierādot digitālo ierīču pielietošanas prasmi, uz interaktīvās tāfeles izspēlēja izglītojošo spēli par kultūras mantojumu un autortiesībām, izglītojošās spēles par ugunsdrošību, kā rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību. Izglītojošās spēles un uzdevumi bērniem ir pieejami interneta vietnē www.drossinternets.lv.

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto