Aloja

Novada pirmsskolas izglītības metodiskā apvienība PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos

28. martā Alojas novada pirmsskolas skolotājas tikās metodiskajā apvienībā, kurā skolotājas varēja vērot atklāto nodarbību ar dominanti matemātikā 5 – 6 gadīgajiem bērniem. Nodarbību vadīja pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Tetere, kura bija pati izdomājusi un izgatavojusi dažādus uzskates materiālus, metodiskās spēles un rotaļas. Skolotāja Sarmīte galveno uzsvaru lika uz ģeometrisko figūru izmantošanu visas nodarbības laikā. Arī rīta aplī bija dažādi skolotājas sagatavotie uzdevumi, ar kuriem bērni lieliski tika galā. Visām aktivitātēm pavasarīgu un priecīgu noskaņu deva kustību rotaļa par saulīti.

 

Pēc atklātās nodarbības visas skolotājas kopīgi pārrunāja redzēto nodarbībā, kā arī pārējās skolotājas dalījās ar saviem pašu gatavotajiem metodiskajiem materiāliem. Priecēja, ka pirmsskolas skolotājām netrūkst izdomas un radošu ideju, ar kurām var dalīties ar savām kolēģēm un no kurām ieguvēji ir mūsu mazie audzēkņi.

 

Paldies skolotājām Sarmītei, Anitai un skolotājas palīdzei Ludmilai.

Paldies pavārei Birutai par gardo cienastiņu.

 

Teksts: Alojas PII “Auseklītis” skolotāja  Inguna Krūmiņa

Foto: logopēde Laura Pliķēna