Aloja

Ceturtā “Grāmatu starts” nodarbība kopā ar radošajām “Mārītēm”

Ceturtajā nodarbībā, kas noritēja 6.aprīlī, bērni kopā ar bibliotēkas pūcīti bija īpaši vērīgi un uzmanīgi lasot grāmatu. Šoreiz tā bija mākslinieces Signes Ērmanes un teksta autores Maijas Laukmanes grāmata “Kas meklē, tas atrod”. Grāmata, kas aicina sekot līdzi runčuka Prātvēdera vērojumiem, lai atrastu un saskaitītu dažādus priekšmetus un dzīvniekus dažādās situācijās: rotaļu laukumā, jūrmalā, piknikā zaļumos un dažādos gadalaikos.

 

Tālāk sekoja darbošanās prieks. Par ko bērna rokās var pārvērsties gabaliņš plastilīna? Šoreiz bērni veidoja katrs savu Lieldienu cālīti, plastilīna figūrām izmantojot trīs vienkāršas formas – bumbiņas, desiņas un plācenīšus. Lai izveidotu cālīti, ieskatījāmies Ronija Orena grāmatā “Plastilīna noslēpumi”, kurā atradām saprotamu, dabisku un vienkāršu darbību secību, kuru bērniem bija viegli uztvert un izpildīt. Plastilīna cālīši izdevās skaisti un krāsaini.

 

Nākošā nodarbība  3-4 gadīgajiem bērniem lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros plānota 27.aprīlī.

 

Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Foto: S.Frīdenfelde, K.Viļumsone