Aloja

Puikulē deputātu tikšanās laikā apsprieda saimnieciskus jautājumus

Puikule_16.04

16.aprīlī Puikules Sabiedriskajā centrā notika sanāksme, kurā piedalījās domes deputāti, Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja Dace Tauriņa un domes centrālās administrācijas darbinieki, tostarp izpilddirektors Ivars Ķiksis un viņa vietnieks Aivars Krūmiņš.

 

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš sanākušajiem izrādīja Sabiedriskā centra telpas, kurās pašreiz norit remontdarbi. Tajās paredzēts ierīkot darba telpas pagasta pārvaldes darbiniekiem, savukārt pašreizējās pārvaldes telpas pielāgos pirmsskolas grupu vajadzībām. A.Krūmiņš pastāstīja, ka remontdarbi pārvaldes telpās rit pēc plāna un darbus paredzēts nodot 30. aprīlī. Bērnudārza telpu remontu plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam.

 

Juriskonsulte Lauma Meldere-Zute deputātus iepazīstināja ar lēmuma projektu par izmaiņām noteikumos, kas skar deputātu darba apstākļu nodrošināšanas kārtību. Juriskonsulte rosināja deputātus izteikt priekšlikumus. Sanākušie izteica viedokli deputātu darba pienākumu veikšanai atļaut izmantot pašvaldībai piederošās telpas, iepriekš saskaņojot ar iestādes vadītāju. Šobrīd noteikumi paredz šim mērķim izmantot telpu ēkā, kas atrodas Limbažu ielā 8.

 

Tāpat tika izteikts priekšlikums nodot diskusijai jautājumu par ēkas, kurā atrodas bērnu ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Zīles” Ozolmuižā, izmantošanu nākotnē. Sīkāk par šo jautājumu deputāti runās apvienotajā komiteju sēdē, kas paredzēta 19. aprīlī. Tāpat sprieda, ka saglabās feldšera punktu Ozolmuižā un nodrošinās iedzīvotājiem medicīnas darbinieka pieejamību. Rosināja finansiāli atbalstīt dekoratīvā sienas gleznojuma “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” atjaunošanu Vecrīgā, kurā plānots attēlot Latvijas novadu ģerboņus.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko