Aloja

Tikšanās ar Kārli Krēsliņu Alojā

“Dariet kā es!” Tā sarunu ar jauniešiem iesāka ģenerālis, habilitētais inženierzinātnes doktors, profesors, sporta meistars, Saeimas deputāts, Viestura ordeņa kavalieris Kārlis Krēsliņš. Sarunas tēma – viena no trīs tematiski saistītām grāmatām par Latvijas vēsturi, par vienkārša latviešu zemnieka ģimenes likteni pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, izsūtījumu un izdzīvošanu Sibīrijā, kā arī par lauku puikas izaugsmi līdz ģenerālim.

 

“Latvijas vēsturi veido tās cilvēki, tādēļ rakstot un stāstot par savu, vienu no daudzajām Latvijas ģimenēm, gribēju atklāt to no Latvijas zemnieka dēla viedokļa. Es piedzimu Otrā pasaules kara beigās, kopā ar vecākiem biju Sibīrijā, redzēju daudzas pārvērtības PSRS un piedalījos Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā, Nacionālo bruņoto spēku izveidē un Latvijas integrācijā Rietumeiropas struktūrās, pirmām kārtām NATO un ES”, stāstīja grāmatas autors.

 

Klātesošajiem bija iespēja ieskatīties Krēsliņu ģimenes dzimtas kokā, kas sazarojies septiņās paaudzēs, aptverot vairāk nekā divi simti piecdesmit gadu periodu. Ieklausīties stāstā par izdzīvošanas spējām Sibīrijā, kas bija laba dzīves skola, norūdot gan fiziski, gan psiholoģiski. Par to, ka atgriežoties Latvijā nācās iepazīt padomju laiku, civilizētu cilvēku dzīvi. Stāsts par sporta iepazīšanu, kas ļoti palīdzējis sakārtot dzīvi, plānot un mērķtiecīgi darboties, lai sasniegu nospraustos dzīves mērķus. “Dodiet cilvēkam mērķi, kura dēļ ir vērts dzīvot un viņš spēs izdzīvot jebkurā situācijā”, tāds uzskats ir grāmatas “No lauku puikas līdz ģenerālim” autoram Kārlim Krēsliņam.

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto