Alojas administrācija

Siguldas biznesa inkubatorā turpinās aktīva darbība

bi_siguldas2018. g. aprīlī notikusi pavasara uzņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas biznesa inkubatorā, un šobrīd inkubatorā darbojas jau 30 dalībnieki gan pirmsinkubācijas, gan inkubācijas posmā.

 

Pirmsinkubācijas posmā savu ideju testē 15 jaunie ideju autori, kas meklē atbilstošāko biznesa darbības modeli, piedalās apmācībās, pēta tirgu, izstrādā biznesa plānu un saņem individuālas konsultācijas.

 

Savukārt inkubācijā aprīļa sākumā uzņemti 4 jauni uzņēmumi – gan IT risinājumu izstrādātāji, gan grafiskā dizaina un sveču ražošanas uzņēmums. Kopumā inkubācijā darbojas 15 uzņēmumi. Inkubācijas dalībnieki papildus konsultatīvajam atbalstam saņem arī finansiālu atbalstu – līdzfinansējuma veidā tiek segtas 50% izmaksas pakalpojumiem, kas iepirkti publiskā iepirkuma rezultātā, kā arī tie var startēt inkubatora piešķirtajiem grantiem. Inkubācijas klienti var pieteikties uz divu veidu grantiem: līdz 10 000 eiro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) un līdz 5000 eiro apmērā aprīkojuma (ražošanas iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādei. Lai pieteiktos aprīkojuma grantam, uzņēmumam ir jābūt biznesa inkubatora klientam vismaz 1 gadu.

 

Biznesa inkubatora dalībnieku darbības jomas ir gan konsultēšanas pakalpojumi, dizaina preču ražošana, gan IT un grafiskā dizaina risinājumi.

 

Lielākā daļa ideju autoru (43%) ir siguldieši, taču biznesa inkubatorā darbojas arī jaunie uzņēmēji no Ādažu (18%), Garkalnes (10%), Limbažu (7%), Carnikava (7%) un Alojas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Salacgrīvas novadiem (no katra 3%).

 

Kā galveno priekšrocību, darbojoties biznesa inkubatorā, klienti novērtē iespēju veidot jaunus biznesa kontaktus un savstarpēji tīkloties, piedalīties apmācībās un gūt iedvesmu no interesantiem lektoriem, dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus, kā arī izmantot kopā strādāšanas biroju Siguldā. Co-working jeb kopā strādāšana ir jauns, augošs un stabils virziens darba vietas veidošanā, jo cilvēkiem kļūst arvien aktuālāka vide, kurā tie atrodas. Tā ir iespēja dalīt kopīgu biroju, satikt citus cilvēkus, socializēties, iegūt jaunus biznesa kontaktus. Siguldas biznesa inkubators veido šādu vidi Siguldā, tāpēc aicinām ikvienu interesentu iesaistīties kopīgu ideju radīšanā un realizēšanā.

 

Šī gada laikā notikušas dažādas aktivitātes – uzņēmēju dienas Ādažos un Limbažos, biznesa inkubatora klientiem ir notikušas apmācības par minimālo dzīvotspējīgo produktu, prezentēšanas prasmēm, produkta vērtības noteikšanu, zīmolu un virzīšanu tirgū, dzirdēti pieredzes stāsti no citu – Madonas un Jūrmalas – biznesa inkubatoru klientiem. Notikusi Ideju laboratorija – diskusija un tīklošanās par biznesa attīstības potenciālu un investīcijām Siguldā.

 

Uzņemšana Siguldas biznesa inkubatorā inkubācijas posmā – jau reģistrētiem uzņēmumiem, kas nav vecāki par 3 gadiem, notiek reizi pusgadā. Nākamā uzņemšanas kārta būs 2018. gada septembrī. Savukārt ideju autoriem pirmsinkubācijas posmā, kur 6 mēnešu laikā var testēt ideju, pētīt tirgu, veikt aprēķinu un modelēt sava biznesa attīstību, uzņemšana notiek cikliski. Par LIAA Siguldas biznesa inkubatora aktivitātēm un uzņemšanas posmiem var uzzināt un sekot līdzi LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv un biznesa inkubatora facebook lapā: https://www.facebook.com/LIAASigulda/.

 

Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami 12 novadu teritorijās – ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

 

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

 

Kontaktinformācija:

Signe Millere

Projektu vadītāja

Siguldas biznesa inkubators

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

62400903

sigulda@liaa.gov.lv.

www.liaa.gov.lv