Aloja

Zināšanu konkurss “Mazais gudrinieks 2018”

19.aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolā tikās triju novadu (Alojas, Limbažu, Salacgrīvas) 2.klašu erudītākie, zinošākie skolēni, kas apliecināja savas zināšanas dažādās mācību jomās. Pusfinālā tika atbildēts uz jautājumiem, kas parāda skolēnu zināšanas latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un citos mācību priekšmetos, savukārt finālā (izvirzīti 6 skolēni ar augstāko punktu skaitu) bija jautājumi, kas aptver dažādas dzīves notikumus un nav gluži saistīti ar 2.klases mācību saturu. Konkursa dalībniekus un viņu skolotājus uzrunāja un veiksmes vārdus vēlēja Limbažu novada izglītības darba speciāliste Vija Jirgensones kundze un Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Ina Šternfelde.

 

Patiess prieks par skolēniem, jo viņu zināšanas bija pārsteidzoši labas. Jautājumos par Latviju skolēni pārliecinoši atbildēja, kura ir garākā Latvijas upe, kad Latvija dibināta un kurš ir Latvijas himnas autors. Tāpat nesamulsa jautājumos par sportu. Pārsteigumu skolēniem sagādāja jautājums, vai skuju kokiem priedēm un eglēm skujas mainās, tāpat vēl jānostiprina zināšanas fizikā, lai uzzinātu, kurš zinātnieks izgudroja elektrisko bateriju. Jautājums, kāpēc putni, sēžot uz elektriskiem vadiem, nesaņem strāvas triecienu, daudziem lika aizdomāties un nonākt pie pareizās atbildes, tāpēc ka putna ķermenis nesaskaras ar zemi. Atjautības, matemātikas  jautājums, kas smagāks viens kg miltu vai viens kg gurķu dažus skolēnus samulsināja un viņi nokļūdījās.

 

Kad konkursa “Mazais gudrinieks 2018” 1.daļa bija beigusies žūrija apkopoja rezultātus, savukārt skolēni turpināja darboties Mazā gudrinieka ķīmijas laboratorijā, veicot eksperimentus, ko vadīja Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Guna Grigorjeva un 12. klases skolnieki.  Pasākuma noslēgumā visus pie sevis aicināja Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece, kas mazajiem gudriniekiem ne tikai parādīja un pastāstīja par muzeja ekspozīciju, bet bija sagatavojusi uzdevumus, kur skolēni varēja rādīt savas zināšanas un arī praktiski darboties.

 

Vislielākais paldies skolām, kas atsaucās un piedalījās šajā pasākumā Limbažu sākumskolai, Limbažu 3.vidusskolai, Salacgrīvas vidusskolai, Vidrižu pamatskolai, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai, Lādezera pamatskolai, Umurgas pamatskolai, Staiceles vidusskolai, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai, Liepupes vidusskolai un Alojas Ausekļa vidusskolai. Paldies skolotājiem, kas ieguldījuši darbu, lai gatavotu skolēnus šim konkursam.

 

2.klašu konkursā “Mazais gudrinieks 2018” 1.vieta Limbažu sākumskolas skolniecei Katei Tifānijai Sondorei (sk. Indra Ābele), 2.vieta Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas skolniekam Albertam Puriņam (sk. Simona Oga), 3.vieta Edgaram Salmanim no Salacgrīvas vidusskolas (sk.Vineta Dance), savukārt atzinības saņēma Rasa Miķelsone (sk. Anita Veinberga) no Lādezera pamatskolas, Emīls Krūze (sk. Sarma Eglīte) Vidrižu pamatskola un Armands Verners Isajevs (sk. Sandra Zaķe) no Vidrižu pamatskolas. Alojas Ausekļa vidusskolas simpātiju balvu saņēma Limbažu 3.vidusskolas skolnieks Toms Upmalis (sk. Inguna Strode) un Alberts Puriņš (sk.Simona Oga) Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola.

 

Paldies, ilggadējiem pasākumu atbalstītājiem Biedrības Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai valdes priekšsēdētājai Inetai Miezītei un SIA “Tēraudiņi” īpašniekam Valdim Možvillo, paldies uzņēmumam “Aloja Starkelsen” SIA un kolēģiem Alojas Ausekļa vidusskolā, kas bija atsaucīgi un piedalījās pasākuma organizēšanā.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Inatra Vaļicka

[Not a valid template]