Aloja

Sportiski aizvadīts nūjošanas pārgājiens pa Zaļo dzelzceļu

DSC_0343 (1)

Maija pirmajā dienā Alojas novada domes Dienas centrs un Tūrisma informācijas centrs (TIC) rīkoja nūjošanas pārgājienu pa zaļo dzelzceļu no Alojas līdz Purezera stacijai. Tradicionālais aktīvais pasākums šogad reizē bija arī kā viena no novadā īstenotās vietējās sabiedrības veselības veicināšanas projekta aktivitātēm. Gājienā iesaistījās vairāk nekā 30 dalībnieku.

 

Pirms pārgājiena nūjošanas instruktore no Rūjienas Guna Ķibere sanākušajiem ierādīja, kā pareizi jānūjo. Pasākuma dalībnieku pirmā pietura bija kādreizējā Alojas dzelzceļa stacija, kur viņus sagaidīja Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece. Viņa bija sagatavojusi informatīvus stendus ar fotogrāfijām par vilciena vēsturi Alojā, piemēram, kurā gadā šeit sāka kursēt pasažieru, kurā – preču vilciens. Arī paši pārgājiena dalībnieki dalījās savās atmiņās par šo tēmu. Nākamā pauze bija zemnieku saimniecībā Krogdambji, kur nūjotājus uzņēma saimnieki Arturs un Zita Vīksnes. Viņi pastāstīja par savas saimniecības vēsturi un darbošanos, rādīja pašu ražotus bišu produktus. Tos varēja arī degustēt. Pārgājiena galapunkts bija Purezera stacija, kur dalībniekus sagaidīja vietējais iedzīvotājs Valdis Melbārdis ar ģimeni. Viņu saimniecībā Vanagos pie dīķa tika sarīkots pikniks brīvā dabā. – Pārgājiens bija jauks un interesants! Pieturas punktus izraudzījāmies tādus, kas iepriekš nebija tik plaši iepazīti, – stāsta Alojas TIC vadītāja Inese Timermane. Viņa ir pateicīga Vīksnu un Melbāržu ģimenēm par sirsnīgo uzņemšanu, tāpat ikvienam dalībniekam par vēlmi iesaistīties.

 

Līga LIEPIŅA (laikraksts “Auseklis”)

Gunas Krūmiņas, Vivitas Vītiņas foto

[Not a valid template]