Aloja

Alojas novadā bijušās dzelzceļa līnijas pielāgo gājēju un velobraucēju vajadzībām

GreenRailway

15.jūnijā Alojas novada pašvaldība plāno nodot lietošanā gājēju-velo takas, kas stiepsies pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Patlaban notiek aktīvs darbs pie taku pielāgošanas riteņbraucēju un gājēju vajadzībām – tiek novākti dzelzceļa gulšņi, irdināta takas pamatne, veikti tiltu atjaunošanas darbi, notiek zemes blietēšanas darbi. Visā takas garumā tiks uzstādītas ceļa zīmes, informācijas stendi un izveidotas atpūtas vietas.

 

Alojas novadu šķērso divas dzelzceļa līnijas. Viena stiepjas maršrutā Limbaži – Aloja – Mazsalaca, bet otra – Salacgrīva – Aloja – Kocēni.

 

Lai šīs takas varētu veiksmīgi un droši izmantot, lūdzam vietējo māju īpašniekus un iedzīvotājus, kuru īpašums atrodas blakus takām, parūpēties par to, lai suņi neapdraudētu tūristus.

 

Atgādinām, ka pa takām aizliegts pārvietoties ar motorizētajiem transporta līdzekļiem, lai jaunizveidotās takas nesabojātu un nodrošinātu gājēju un velobraucēju drošību.

 

Tāpat aicinām saudzēt dabu un nepiemēslot jauno tūrisma infrastruktūru. Atcerieties, pēc atpūtas parūpēties par atkritumu savākšanu!

 

Informējam, ka gadījumos, kad saimnieciskās darbības nolūkos nepieciešams pārvietoties vai šķērsot bijušo dzelzceļa līniju, lūdzam vērsties Alojas novada domē, lai saņemtu atļauju.

 

Sagatavoja Mārīte Petruševica, Liāna Lilenblate-Sipko

Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.