Aloja

Programmas “Grāmatu starts” dalībnieki iepazīstas ar savu bibliotēku

Alojas pilsētas bibliotēkas “pūcīte” 25.maijā aicināja programmas “Grāmatu starts” 3-4 gadīgos dalībniekus 6.nodarbībā klātienē iepazīties ar savu bibliotēku, lai redzētu, kur atrodas un cik daudz ir bibliotēkā viņu vecuma grupai atbilstošās grāmatas, jo bibliotēka ir tā vieta, kur ar grāmatu starpniecību bērns var iepazīt sevi pasaulē un pasauli sevī.

Bērni uz krietnu laika sprīdi “iekrita” krāsaino grāmatiņu apskatīšanā un  šķirstīšanā, ik pa brīdim palūdzot skolotājai Inetai un skolotājas palīgam Valentīnai palasīt kādu no izvēlētajām grāmatiņām.

Pēc grāmatiņu lasīšanas bibliotēkas “pūcīte” aicināja bērnus izkrāsot katram savu pūcītes masku. Protams, ka rezultāts bija vareni košs un krāsains, par ko liecina “pūcīšu” kopīgā fotogrāfija.

Pēc labi padarītiem darbiņiem pienācās atpūtas mirklis, bērni uz bibliotēkas interaktīvās tāfeles kopīgi noskatījās animācijas filmiņu bērniem “Ābolu maiss”. Noslēgumā sekoja pats interesantākais, balvas saņemšana par aktīvu piedalīšanos visās sešās programmas “Grāmatu starts” nodarbībās. Balva ir ļoti vērtīga, mugursomiņa ar pūcītes attēlu, mīkstā mantiņa – pūcīte, kuras autore ir māksliniece Indra Sproģe, dzejnieces Māras Cielēnas un mākslinieces Ilzes Dambes grāmatiņa “Trakulīte sandalīte”.

Nodarbība noslēdzās ar kustību aktivitātēm bibliotēkas rotaļu laukumā, izšūpojoties dažādajās šūpolēs, izmantojot slīdkalniņu, virvju kāpnes, līdzsvara laipu un paslēpjoties rotaļu namiņā.

Lai bērniem jauki vasaras piedzīvojumi un tiksimies rudenī, turpinot lasīšanas veicināšanas programmu “Grāmatu starts” 3-4 gadīgajiem bērniem.

 

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto ar bērnu vecāku saņemtu atļauju