Alojas administrācija

Audēju ielas pārbūve Staicelē uzlabos uzņēmējdarbības infrastruktūru

esf

Maijā Alojas novada dome sākusi īstenot SAM 3.3.1. projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā”. Galvenās projekta aktivitātes ir Audēju ielas pārbūve 0,945 km garumā un elektroenerģijas pieslēguma (2000A) izbūve pašvaldības īpašumā “Alderi”.

 

Audēju ielā jau noņemts vecais asfaltbetona segums, uzsākti grāvja rakšanas darbi ceļa apmales zonā, izzāģēti vecie koki, sākta zemes klātnes ierakuma un izbēruma izbūve. Turpināsies lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūves darbi, ieklās karsto asfalta kārtu, notiks elektroapgādes demontāžas un montāžas darbi. Līdz rudenim plānots darbus paveikt, ierīkojot LED apgaismojumu, drošas un apgaismotas gājēju pārejas un ietves. Tāpat labiekārtos apkārtni un uzstādīs nepieciešamo aprīkojumu.

 

Ielas izbūves darbus veic SIA “Asfaltbūve”. Līguma kopējā summa (ielas izbūve) ir 645 575, 57 EUR.

 

Projekts tiek īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmas noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

 

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko

Aivara Krūmiņa foto