Aloja

Ungurpilī notiks tikšanās par Pieaugušo izglītības iespējām

SALA_Logo_krasas29. jūnijā plkst. 10.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēka “Sala” tikšanās ar Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatori Vairu Ābeli.  Klātesošie tiks informēti par pieaugušo izglītības iespējām.

 

Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 403 izglītības programmas šādās nozarēs: 

 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programmas),
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programmas),
 • transports un loģistika (51 programmas),
 • kokrūpniecība (43 programmas),
 • enerģētika (34 programmas),
 • būvniecība (24 programmas),
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
 • drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
 • ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
 • kultūra (4 programmas),
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Sīkāka informācija: www.macibaspieaugusajiem.lv
http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/

 

Visi laipni aicināti!