Aloja

Atskats uz aizvadīto gadu Alojas mūzikas un mākslas skolā

Vasaras plaukumā, ritot darbu skatēm un plenēriem, eksāmeniem un  koncertiem, noslēdzies mācību gads  Alojas Mūzikas un mākslas skolā… Šogad tas bijis īpaši ražens, skolu absolvējuši  trīspadsmit jaunieši, septiņi mākslas nodaļā un seši mūzikas nodaļā. Šī gada absolventu diplomdarbos risināto tēmu un tehniku daudzveidība priecē un apliecina ieguldījumu audzēkņu izaugsmē.

 

Kaŗīnas Jenčas austie dekoratīvie spilveni  uzslavējami par perfekto un sarežģīto tehnisko risinājumu (sk.G.Birkava). Rēzijas Bartkēvičas, Tīnas Rudzītes (sk.K.Līsmane ) un Sanijas Bērziņas (sk. E.Stāvere, S.Lagzdiņa) grafikas darbi aizrauj  ar tēmu dažādību, atklājot katras autores unikālo  individualitāti un redzējumu. Liels  prieks par  Ozolmuižas puišiem, brāļiem Mārtiņu un Sandi  Žukovskiem, kuri godam izturējuši  mācību procesu ik nedēļu mērojot ne tik tālo, bet „sarežģīto” ceļa posmu no mājām līdz mākslas skolai. Abi puiši izgatavojuši dekoratīvus panno AMms interjeram (sk.A.Jefanova). Prieks par enerģisko  Ansi Siliņu, ar kuru sadarbība turpināsies arī nākošajā mācību gadā. Mākslas skolas izglītība dod neatsveramu pienesumu bērna vispārējā izaugsmē, lai vai kādu dzīves ceļu tas nākotnē izvēlētos.

 

Mācību gada izskaņā, vasaras prakses ietvaros, AMms  audzēkņiem bija lieliska izdevība  veselu dienu pavadīt  Rāķu purva kūdras izstrādes  teritorijā! Šis nu dien bija interesants  ceļojums! Ražotnes speciālisti bija sagatavojuši  saistošu programmu mūsu audzēkņiem un pedagogiem, visinteresantākais pārsteigums purva teritorijā bija 40 minūšu garais brauciens ar  kravas  „bānīti”  Šāds vilcieniņš, ar kuru ikdienā pārvadā kūdras  konteinerus, bet nepieciešamības gadījumā, īpašā pasažieru vagoniņā, izvadā ekskursantus, ir īsts retums, Latvijā tādu ir tikai daži… No ceļojuma skolā atgriezāmies pilnām rokām kūdras brikešu, kas nākošajā prakses dienā pārtapa par lielu un mazu lapsu-kaķu saimi! Par šo piedzīvojumu un interesanto stāstījumu paldies mūsu skolas audzēkņa Jēkaba Ozola mammai Ilzei Ozolai. Paldies, par interesanto, jaunas informācijas un labu emociju bagāto dienu!  

 

AMms  audzēkņi plenēra dienas pavadīja arī Alojas pilsētā. 2.un 6.kl.audzēkņu vasaras prakses laikā tapušie darbi apskatāmi Alojas ev. lut.baznīcā, bet Alojas pilsētas bibliotēkā  visu vasaru būs skatāma mākslas nodaļas sagatavošanas klases  audzēkņu darbu izstāde „Jautrā vasara”.(sk.I.Vaļicka)

 

Alojas Mms kolektīvs paldies saka Ievai Prauliņai par laipno uzņemšanu „Salas” telpās, lai  realizētu  Latvijas simtgadei veltīto projektu „Gadalaiki ”. Mākslas nodaļas audzēkņu  mācību gada noslēgums skolas dārzā, piedaloties vecākiem , noslēdzies  ar liecību un pateicību izsniegšanu, kopīgu  mielastu un sarunām. 

 

Visiem vēlam jauku atpūtu vasarā un uz tikšanos jaunajā mācību gadā, kas mūsu skolā sāksies 5.septembrī plkst.15.00!

 

Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece Eva Stāvere