Aloja

Steidzami meklē viesģimenes skolēniem no Taizemes, Beļģijas, Vācijas, Japānas un Itālijas

Jau augustā Latvijā ieradīsies viesskolēni no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2018./2019. mācību gadu, iepazītu Latvijas kultūru, apgūtu valodu un tradīcijas. Lai nodrošinātu, ka ārvalstu skolēns Latvijā var dzīvot, mācīties un pilnvērtīgi šeit pavadīt savu mācību gadu, steidzami tiek meklētas viesģimenes. Daļai skolēnu ģimenes jau ir atrastas, taču vairāki skolēni no Taizemes, Beļģijas, Vācijas, Japānas un Itālijas joprojām gaida atsaucīgas ģimenes kā Rīgā, tā reģionos.  

 

„Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Ģimenes tiek aicinātas pieteikties ne tikai no Rīgas, bet arī mazākiem Latvijas reģioniem, jo, kā rāda pieredze, daļa viesskolēnu labprāt izvēlas dzīvot mazākās Latvijas pilsētās, lai vairāk iepazītu latviešu kultūru un tradīcijas,” norāda „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” uzņemšanas koordinatore Ilze Liepiņa. Tāpat I.Liepiņa arī uzsver, ka Kļūšana par viesģimeni ir ieguvums ikvienam ģimenes loceklim. Viesskolēniem ļoti patīk uzņemties starpkultūru vēstnieku lomu, iepazīstinot savus viesvecākus, jaunos brāļus un māsas ar pārstāvētās valsts paražām, tradīcijām un valsts svētkiem, kas sniedz plašas zināšanas kā ģimenes jaunākajām atvasēm, tā vecākiem.

 

Viesskolēni Latvijā ierodas ar bezpeļņas organizācijas „AFS Latvija” Starpkultūru programmas” starpniecību. Mācību apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās. Vairāku gadu pieredze pasaulē liecina, ka vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem viesskolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojās cits pie cita. 

 

Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas, citiem pasaules iedzīvotājiem.

 

Viesģimenes ieguvumi

No vecāku skatījuma:

 • Uzlabojas attiecības ģimenē ar saviem bērniem;
 • Uzlabojas strīdu risināšanas māka, kas ļauj labāk iepazīt sevi;
 • Uzlabojas prasme komunicēt ar dažāda vecuma bērniem;
 • Tiek praktizētas svešvalodu zināšanas;
 • Sniegta iespēja saviem bērniem iepazīst citu kultūru un paplašināt redzesloku, atrodoties savās mājās.

No bērna skatījuma:

 • Iegūti jauni draugi;
 • Izveidoti kontakti ar cilvēkiem dažādās pasaules valstīs;
 • Iespēja iemācīties darīt ko jaunu;
 • Rodas priekšstats par citu kultūru un svešzemju skolēnu dzīvesveidu;
 • Kopā ar viesskolēnu ģimene vairāk laiku pavada kopā, dodas atpūsties dažādos atpūtas un izklaides braucienos pa Latviju;
 • Iespēja nostiprināt angļu valodas zināšanas, kā arī apgūt citu svešvalodu.

 

No ģimenes skatījuma:

 • Iespēja izdarīt labu darbu kādam bērnam, ļaujot justies kā mājās un palīdzot iepazīt svešu valsti;
 • Ģimenes locekļi vairāk laika pavada kopā;
 • Kopā ar viesskolēnu atklātas jaunas vietas Latvijā, labāk izprasta latviešu kultūra;
 • Iespēja paskatīties uz sevi no malas, uzzinot daudz jaunu arī par savu ģimeni.

 

Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrasts mājas lapā https://afs.lv/viesskoleni2018/, kurā iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.

 

„AFS Latvija” ir bezpeļņas brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas vidusskolēniem vairāk nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starptautisko asociāciju „AFS Intercultural Programs”. Organizācija darbību Latvijā uzsāka 1990.gadā. Vairāk nekā 25 gadu laikā ar organizācijas palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies vairāk nekā 640 vidusskolēnu, savukārt Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 860 jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk nekā 60 partnervalstu.

 

Papildu informācija:
„AFS Latvija” Starpkultūru programmas
Tālrunis: 67280646
E-pasts: zane.ievina@afs.org

www.afs.lv