Aloja

Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma viesus

ERASMUS

11.-18.maijā Alojas Ausekļa vidusskolu apmeklēja Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolu skolēni un skolotāji no Itālijas, Igaunijas un Grieķijas. Dažiem tā bija atkal redzēšanās pēc projekta 1.brauciena uz Itāliju, citiem jaunas iepazīšanās.

Pirms tikšanās skolēni strādāja gan pie projekta mājas darbiem, gan domāja, kā ar sevi Alojā iepazīstināt. Bija prezentācijas, saliedēšanas aktivitātes, grieķi dejoja, mūsu skolēni dalījās savā pieredzē par skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU), stāstīja par Alojas novadu. Visiem bija iespēja klātienē iepazīties ar SMU tam veltītajā tirdziņā. Mācību vizītes ietvaros projekta dalībnieki ne tikai skolā strādāja pie projekta tēmām, bet arī devās mācību braucienos, lai uzzinātu vairāk par Latvijas pieredzi. Apmeklējām Sia Aloja-Starkelsen, saimniecību “Lielkalni”, šitake audzētāju I.Urpenu, izbraucām ar kapteiņa Vaira plostu Staicelē, kā arī iedvesmojāmies no Helmuta Bondara video stāstiem. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki gan auda Staicelē, gan gatavoja savu rotu un spieķīti Siguldā. Lai būtu arī vairāk adrenalīna un priekšstata, kāda vēl savdabīgāka uzņēmējdarbība Latvijā ir, aizvedām arī uz vasaras bosleju un gaisa vagoniņu Siguldā, Sajūtu taku kokos Valmierā. Tur sajūsmā bija arī skolotāji, kas nekad neko tādu neesot darījuši. Viesi paguva arī apskatīt Vecrīgu, Jūgendstila ielas, uzzināt par Latvijas vēsturi “Stūra mājā.” Tāpat dalībnieki arī noskatījās deju koncertu Staicelē, “pēdējo zvanu” skolā, klausījās kokles spēli Alojas Mūzikas un Mākslas skolā, vēroja saulrietu Baltijas jūrā, devās stundās un kopīgi sportoja. Nedēļa paskrēja ātri, tādēļ atvadu vakarā, kad mūsu jaukie un sirsnīgie viesi pastāstīja par saviem iespaidiem, uzzināto, iepazīto, bija grūti šķirties.

Viesi deva mums labu iespēju vēlreiz paskatīties sev apkārt un konstatēt, ka cilvēki ir: “uzņēmīgi, čakli, rūpīgi, draudzīgi un laipni”, ka daba mums ir “paradīze” grieķu skolotājas vārdiem. Pat Rīgas Satiksmes autobusā atstāta soma ar vērtīgām lietām, tika atrasta un atdota īpašniecei. Interesanti bija arī iepazīt kultūru un tradīciju atšķirības. Kāds skolotājs pārsteigts uzzināja, ka redzējis nevis ballīti, bet gan bēru mielastu, kāds cits, ka kartupeļiem ir tik daudz šķirņu. Domājams, ka visvairāk viesiem palikuši prātā gaišie vakari un meža dzīvnieki, kurus ne viens vien redzēja pirmo reiz.

Liels paldies viesģimenēm un skolas kolektīvam par atsaucību un praktisku līdzdalību.

Vineta Tiltiņa

AAV projekta koordinatore