Alojas administrācija

Redzēto un dzirdēto Alojas novadā pozitīvi novērtē VARAM pārstāvji

17. jūlijā Alojas novadu apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis un Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

Rīts iesākās ar domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzrunu un sarunu par reģionam aktuāliem jautājumiem, tostarp par dzīvojamā fonda nepietiekamību un novecošanu Alojas novadā, uznēmējdarbības attīstības riskiem, arī ūdenssaimniecības problēmām Staicelē.

Lai labāk iepazītu situāciju Alojas novadā, viesi apmeklēja ar projekta SAM 3.3.1. atbalstu topošo Audēju ielu Staicelē. Tās tiešā tuvumā atrodas arī viens no lielākajiem novada ražošanas uzņēmumiem SIA “Draugu dārzs”, SIA “Marko K” un citi novadam nozīmīgi uzņēmumi, kam ir ļoti būtiska vietējās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana. VARAM pārstāvji apskatīja arī autoceļa P15 Ainaži-Matīši rekonstrukcijā esošo ceļa posmu Staiceles pilsētā.

Vēlāk Staiceles pilsētas pārvaldē sanākušie diskutēja par Staiceles pilsētas ūdens un kanalizācijas sakārtošanas iespējām. Apsprieda arī, tā saucamās Ziemeļu stīgas ceļa sakārtošanu, kas stiepjas cauri Staicelei Mazsalacas virzienā.

Dienas otrajā pusē visi devās uz Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru- bibliotēku “SALA”, kuras pamatakmens likšanas ceremonijā piedalījās arī Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

Pēc vizītes J.Eglītis atzina: “Esmu gandarīts par Alojas novada sasniegto un iecerēto. Ir skaidrs, ka reģionu attīstību tiešā veidā ietekmē daudzi faktori, taču svarīgākais ir cilvēks. Alojā man bija iespēja pārliecināties, ka novadu vada spēcīga komanda ar skaidri iezīmētu attīstības redzējumu un pārdomātu rīcību. Skaidrs, ka Latvijas izaugsme sākas reģionos un Alojas novads ir vieta, kur izaugsme ir acīmredzama.„

Sagatavoja Z.Aderniece, L.Lilenblate-Sipko

Attēlihttps://photos.app.goo.gl/FhLvQpmMJNZWXLnE6