Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 2. transnacionālā vizīte

Rakvere2

17.-21.jūlijā Rakverē Igaunijā tikās skolotāji no Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolām Itālijā, Grieķijā, Igaunijā un Alojas Ausekļa vidusskolas. Koordinējošo skolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.

 

Pirmkārt, tika sistemātiski analizēti un izvērtēti aizvadītie mācību braucieni uz Kremonu Itālijā un Alojas Ausekļa vidusskolu 2017./18.m.g. No dalībnieku- skolotāju, viesskolēnu, vietējo skolēnu un ģimeņu – pozitīvajām atsauksmēm anketās varēja secināt, kas izdevies un nākotnē turpināms, kā arī, kam jāpievērš lielāka uzmanība, lai sasniegtu projekta mērķus.

 

Otrkārt, laiks tika veltīts nākamo divu mācību braucienu plānošanai. 2018./19.m.g. novembrī skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies uz privātskolu Patrā Grieķijā. Skolas direktors prezentēja paredzamo brauciena programmu, lai, sākoties jaunajam mācību gadam, skolas jau varētu strādāt pie mājasdarbiem un gatavoties aktivitātēm. Otrs brauciens plānots februārī uz privātskolu Rakverē Igaunijā. Mums bija iespēja ne tikai teorētiski pārspriest programmu, bet arī klātienē apmeklēt dažas no plānotajām vietām un aktivitātēm. Esam pārliecināti, ka Rakveres pils dažādo programmu piedāvājums būs interesants arī skolēniem ziemā.

 

Treškārt, ne mazāk svarīgi bija arī pārlapot projektu un analizēt, kas darīts, lai sasniegtu projektā plānotos mērķus, kas vēl darāms; pārliecināties, kā atsevišķās aktivitātes iekļaujas lielajā programmā un, vai esam pievērsuši pietiekamu uzmanību ilgtermiņā paredzētajam rezultātam.

 

Vasarā dienas Igaunijā ir garākas nekā Latvijā, paspējām arī apskatīt Rakveres privāto ģimnāziju, tikties ar vietējiem skolotājiem, kā arī pārrunāt līdzīgo un atšķirīgo mācību procesā projekta partnerskolās. Visiespaidīgākais, šķiet, bija vēriens ar kādu Rakveres skola pievērsusies mākslas un mājturības un tehnoloģiju kabinetiem. Tā kā skolai ar 350 skolēniem trūka atbilstošu telpu, tad tā iegādājusies netālo padomju laikā celto “pakalpojumu” ēku. Tagad divos stāvos iekārtotas modernas, gaišas, drošas telpas dažādām mākslas nozarēm, tai skaitā keramikai sava krāsns, un darbnīcām meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģijas priekšmetam. Redzētais atgādināja modernu, kompleksu mākslas skolu, kurā skolēniem noteikti patiks darboties.

 

Vineta Tiltiņa

projekta koordinatore

Alojas Ausekļa vidusskolā