Aloja

Alojas pilsētā sakārto teritorijas

Alojas novada dome jūnijā izsludināja iepirkumu  “Vidi degradējošo teritoriju sakārtošana un būvgružu drupināšana”. Konkursā uzvarēja firma “ATR”. Nojaukšanai paredzētas ēkas Stacijas ielā 1., Rīgas ielā 9A un Rīgas ielā 24B. Darbus pie pussabrukušo ēku nojaukšanas sāka 2. augustā. Iegūtos būvgružus izlietos Alojas pilsētas ielu sakārtošanai.