Aloja

Amatā apstiprināta Alojas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja

Šodien, 10. augustā, Alojas novada domes ārkārtas sēdē deputāti par Alojas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju apstiprināja Sarmīti Freimani.

S.Freimane pedagoģijas nozarē strādā kopš 1988. gada. Viņai ir pieredze izglītības vadības darbā, tāpat strādājusi ar pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. S.Freimane ieguvusi maģistra grādu skolvadībā, viņai ir arī darba pieredze logopēdijā, tautisko deju kolektīvu vadīšanā, izglītojusies un regulāri papildinājusi zināšanas dažādos pedagoģijas nozares kursos un semināros.

PII „Auseklītis” S.Freimane darbu sāks no nākamās nedēļas.

 

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko