Aloja

Pašvaldības policija septembrī uzsāks mājas dzīvnieku reģistrācijas pārbaudi

Septembrī Alojas novada Pašvaldības policija kopā ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” novada teritorijā veiks mājas dzīvnieku reģistrācijas pārbaudes. Dzīvnieku reģistrācijas kārtība nosaka suņu obligātu apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu, kā arī dzīvniekam jābūt reģistrētam Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr.491 paredz, ka sunim, kas sasniedzis 6 mēnešu vecumu pirms 2017. gada 1. janvāra, jāimplantē mikroshēma un jāreģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim.

Mikroshēmas var implantēt tikai privāti praktizējoši veterinārārsti, kas nosaka maksu par pakalpojumu saskaņā ar savu prakses cenrādi.

 

Ar ko jārēķinās nevērīgiem saimniekiem?

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 107. pantā noteikts, ka par dzīvnieku nereģistrēšanu un neidentificēšanu uzliek naudas sodu fiziskām personām no 7 līdz 210 euro, bet juridiskām personām no 5 līdz 350 euro.

LAPK 106. pants nosaka, ka par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu (piemēram, palaišanu bez pavadas, ekskrementu nesavākšanu, klaiņošanas pieļaušanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām – 7 līdz 350 euro, bet juridiskām personām – 15 līdz 700 euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez konfiskācijas.

Tātad, jāatceras, ka LAPK paredz soda sankcijas par dzīvnieku nereģistrēšanu, labturības prasību pārkāpšanu un izvairīšanos no nodevas nomaksas.

 

Materiāls sagatavots pēc Alojas novada Pašvaldības policijas sniegtās informācijas