Alojas administrācija

Grāmatu saņemšana

Alojas Ausekļa vidusskola uzaicina  skolēnus saņemt ,jaunam 2018./ 2019. mācību gadam, grāmatas:

      5.un 6. klase- 24. augustā

      7. un 9. klase- 28. augustā

      8a un 8. b klase- 29. augustā

      Vidusskola- 30. augustā

Grāmatu izsniegšana no plkst. 9.00 – 13.00

(Grāmatu saņemšana- Baltās skolas 3. stāvā, Vizuālās mākslas kabinetā)

Grāmatu laminēšana septembrī

1.-4. klašu skolnieki mācību grāmatas saņems pie skolotājiem